Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20230402_154022

2. apríla v obci Radava v kultúrnom dome sa konal 8. ročník "Požitavského pokladu" - príprava KELKÝŠU


Pozvanie na toto podujatie prijala  M.Behanovská

od pani Mgr. Blaženy Felvidékyovej Líderky - vidieckej ženy roka 2021.

Pani B. Felvidékyováje  od roku 1998 poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Radave. Aktívne pomáha pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou. Je zakladateľkou a členkou Občianskeho združenia „Za krajšiu Radavu“ od jeho založenia v roku 2008. Už niekoľko rokov je iniciátorkou a dušou organizačného tímu podujatí „Život na dedine“ a „Požitavský kelkýš“, ktoré prispievajú k propagácií zvykov a kultúrnych gastronomických tradícií nášho regiónu najmä medzi mladými ľuďmi. Od roku 2018 je predsedníčkou Občianskeho združenia „Radavanka“, ktoré založila spolu s členmi folklórneho súboru Radavanka, ktorého je súčasťou. Repertoár Radavanky tvoria slovenské ľudové piesne, čím výrazne prispieva k udržaniu ľudových tradícií v Radave a v Požitaví.

 

Podujatie otvoril pán starosta  Ing. Marian Chrenko a  pani B.Felvidékyová. Program detíz materskej a základnej školy bol zameraný k tejto udalosti.Ako sa návštevníci dozvedeli samotná príprava tohto starodávneho jedla je veľmi zložitá, neodradilo to gazdinky a stále sa zapájajú. Mlade gazdinky sa zatiaľ  s radosťou  zaúčajú. Doposiaľ bola táto prezentácia len v rámci tejto obce, zapája sa pravidelne približne 20 gazdiniek.

Ochutnávka bola zaujímaváa pre mňa netradičná,

ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

 

Priložené fotografie