Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

2% z daní z príjmov

Nechceme viac, neberte nám čo máme.

Vyhlásenie slovenských platforiem mimovládnych neziskových organizácií k zachovaniu objemu financií, ktorý je poukazovaný právnickými osobami prostredníctvom 2% z daní z príjmov.

Žiadame Ministerstvo financií SR o zastavenie ďalšieho znižovania podielu poukázanej časti dane  z príjmov právnických osôb do roku 2016. Zníženie podielu dane spolu s rapídnym poklesom ziskov spoločností v dôsledku hospodárskej krízy by spôsobilo drastické zníženie zdrojov, ktoré mimovládnym neziskovým organizáciám plynú z tohto mechanizmu na aktivity vo verejnom priestore. 

Sme si vedomí toho, že sa aj my, mimovládne neziskové organizácie, musíme podieľať na ekonomickej rekonštrukcii našej spoločnosti. Preto nechceme viac.

Aby sme však mohli plniť naše poslanie, nemôžeme si dnes dovoliť stratiť zdroje, ktoré máme.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  vyhlasenie_platforiem_final_5_1151 kB [doc]