Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
images

24.06. v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.

Milí zástupcovia MNO sektora,

 príprava nového programového obdobia fondov EÚ 2021 – 2027 na regionálnej aj národnej úrovni je plne rozbehnutá. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa dlhodobo snaží angažovať a podporovať hlas občianskej spoločnosti v týchto procesoch.

Nové fondy EÚ prinášajú možnosť financovať aktivity zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, spoluprácu občanov so samosprávami a posilňovanie demokracie na regionálnej a miestnej úrovni.

Pozývame Vás preto na informačné a sieťovacie stretnutie mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov v BBSK.

Cieľom stretnutia bude vymeniť si informácie o príprave Integrovanej územnej stratégie v BBSK, rozprávať sa o Vašich skúsenostiach so zapájaním sa do ich prípravy a diskutovať o možnostiach financovania aktivít MNO z nových fondov EÚ.

Stretnutie sa uskutoční24.06.v priestorochFakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.

Oficiálnu pozvánku, detailný časový harmonogram a program stretnutia nájdete v prílohe.

 Pre účasť na workshope, sa prosím, zaregistrujte na tomtolinku.

Ak viete o ďalších organizáciách alebo aktívnych občanoch v banskobystrickom kraji, pre ktorých by workshop mohol byť zaujímavý, prepošlite im, prosím, túto pozvánku.

 V prípade akýchkoľvek otázok ma, prosím, kontaktujte.

 Tešíme sa na Vašu účasť.

 Prajem príjemný deň.

 S pozdravom

 Natália Boháčiková

odborný konzultant

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 06. 2021  Pozvánka_Nové fondy EÚ; príležitosti pre MNO v regiónoch_BBSK135 kB [pdf]