Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_final_polirural

4. záverečný online webinár prezentácie výsledkov výskumu Projektu Polirural

 

    9.07.2022 o 14:30 hod. sa uskutoční 4. záverečný online webinár prezentácie výsledkov výskumu Projektu Polirural, v rámci ktorého bude Slovensko prezentované ako excelentný príklad REGISTRÁCIA: https://1url.cz/krQz4 

V záverečnej fáze projektu sa konajú 4 webináre v anglickom jazyku, ktorých účelom je verejne prezentovať a diskutovať dosiahnuté výsledky výskumu projektu Polirural. Prvé 3 webináre sa uskutočnili v predchádzajúcich týždňoch.

Aktuálny webinár:

PoliRural Webinar 4

Misijne orientovaný regionálny rozvoj : príležitosti a výzvy - Mission-Oriented Regional Development: Opportunities and Challenges

Uskutoční sa 19.07.2022 o 14:30 hod. 


Registrácia cez tento link: https://1url.cz/krQz4 


Inovácie orientované na misie priťahujú veľkú medzinárodnú pozornosť. Vlády a národné inovačné agentúry na celom svete zostavujú svoje politiky na základe kľúčových vysoko postavených misií v snahe riešiť pretrvávajúce spoločenské výzvy. 

Misie na úrovni EÚ sú podporované cez ambiciózny program Horizont Európa a sú dôležitou hnacou silou pri mobilizácii zdrojov na boj proti rakovine, zmene klímy, znečisteniu a strate biodiverzity. Okrem toho myslenie orientované na misie je pevne zakotvené v kľúčových politických iniciatívach EÚ, ako sú Európska zelená dohoda, reforma SPP, stratégia o biodiverzite a obnova a odolnosť po COVID-19. Hoci sú tieto politiky zamerané na misie formulované na úrovni EÚ, implementujú ich členské štáty, pričom každá krajina sleduje svoju vlastnú stratégiu. Nie je však jasné, ako presne sa tieto politiky budú implementovať na regionálnej úrovni, a najmä vo vidieckych regiónoch, keďže je možné, že väčší pokrok sa dosiahol v mestách ako na vidieku. 

Na tomto webinári sa účastníci dozvedia o hlavných princípoch misijne orientovaného prístupu, prečo sa stal tak populárnym a prečo môže byť náročné implementovať misijne orientované politiky. 

Súčasťou podujatia budú aj prípadové štúdie z dvoch regiónov PoliRural (Slovensko a Írsko), ktoré skúšajú prístup orientovaný na misie.

Na záver prebehne interaktívna diskusia, ktorá účastníkom umožní klásť otázky a/alebo reagovať na ktorýkoľvek z bodov uvedených v prezentáciách. 

Viac info na: 

https://atraktivnyvidiek.sk/clanok/polirural-webinars-final

h2020 polirural PoliRural H2020 Project New Edu, n.o. Agroinštitút Nitra, štátny podnik Mesto Nitra SPU Nitra - Zelená univerzita