Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

44. ročník výstavy Agrokomplex zatvoril svoje brány

Názory na výstavu sa, ako obvykle, rôznia. Nové vedenie výstaviska prišlo s ambíciami tvoriť túto výstavu ako odborné, národné podujatie, odzrkadľujúce dnešný slovenský agrokomplex.

Nie je to však jednoduchá úloha, ak vezmeme do úvahy stav a postavenie pôdohospodárstva na Slovensku. Ak niekto čakal najmä odbornú výstavu, kde sa budú predstavovať vo veľkom hlavne poľnohospodárske technológie, osivá, či chémia, môže byť samozrejme sklamaný. Nevideli sme tu veľa spoločností, dodávajúcich agrochémiu, či osivá. Sortiment techniky bol citeľne menší, ako napríklad vlani. Na druhej strane však Národná výstava hospodárskych zvierat bola tradične bohatá a zaujímavá pre odborníkov i verejnosť.

Pri hodnotení výstavy ale nesmieme zabudnúť, že Agrokomplex 2017 nebol iba zrkadlom odvetvia, ktorému sa venuje. Podujatie sa vždy koná v určitom prostredí, spoločenskej a politickej situácii, určujúcej nielen možnosti slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva ale aj celého komplexu súvisiacich činností, teda aj výstavníctva. Faktom je aj to, že dnes žijeme v globalizovanom svete, kde je slovenský trh iba kvapkou v mori. To bezpochyby ovplyvňuje napríklad i motiváciu a ochotu veľkých nadnárodných firiem, dnes rozhodujúcich dodávateľov poľnohospodárskych, či potravinárskych technológií, investovať do svojej prezentácie na výstave. Porovnávať Agrokomplex 2017 so vzdialenou, ale aj bližšou minulosťou, zasadenou do úplne iného hospodárskeho a politického rámca, nemôže viesť k objektívnym uzáverom. Treba si priznať, že žijeme čas, v ktorom sa veľmi mnoho zmenilo a veľmi rýchlo mení ďalej. Aj najväčšia poľnohospodárska výstava na Slovensku môže formovať svoju tvár iba v rámci možností, prinášaným svetom, v ktorom práve žijeme. Bez ohľadu na to, koľko dodávateľov strojov, biologického materiálu, či hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ide však o podujatie vždy nanajvýš užitočné a potrebné.

Výstava Agrokomlex sa stala už dávno aj platformou pre bohatú výmenu názorov medzi odborníkmi. Konajú sa odborné semináre, vzniká pomaly už tradícia diskusných okrúhlych stolov za účasti popredných odborníkov a mnoho iných inšpiratívnych sprievodných podujatí. Nie sú však iba odbornými akciami, majú aj ďalší dôležitý rozmer. Prinášajú zároveň príležitosti pre stretnutia ľudí z odboru, s možnosťou výmeny skúseností z každodennej praxe. A niekedy aj obyčajné, ľudské stretnutia pri príležitosti návštevy výstavy, či odborného sprievodného programu sa stanú pôdou, na ktorej vyrastú dlhoročné priateľstvá a odborná spolupráca.

Rovnako dôležitý je dnes, keď je pôdohospodárstvo často na okraji záujmu spoločnosti a veľkých médií, prínos výstavy Agrokomplex ako jedinečnej príležitosti predstaviť odbor širokej verejnosti. Pri pohľade na dnešné traktory, kombajny, či iné poľnohospodárske technológie si aj mnoho nezainteresovaných návštevníkov uvedomí, že v súčasnosti ide už o modernú, technologicky pokročilú výrobu s vysokou efektivitou. Deti, ktoré o poľnohospodárstve iba počuli a kravičku nikdy nevideli, si ju na Národnej výstave hospodárskych zvierat môžu hoci aj pohladkať. Možno práve takto, vďaka prestaveniu zvierat, strojov, alebo rastlín širokej verejnosti na výstave niekedy vznikne aj hlbší záujem o poľnohospodárstvo, či podnet na štúdium odboru.

Do akej miery sa bude dariť orientovať výstavu Agrokomplex smerom k odbornej výstave bude síce dôležité, ale nie najdôležitejšie. Podstatné je, že takúto výstavu vôbec máme a prináša stále dosť príležitostí hodnotiť, rozvíjať a propagovať slovenské pôdohospodárstvo a potravinárstvo.