Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
index

8. marec - Medzinárodný deň žien

   

K MDŽ prinášam pre Teba kytičku,
veľa lásky potom v svojom srdiečku.
Všetko najlepšie ku dňu žien.

Minulý rok uplynulo 25 rokov od prijatiaPekinskej deklarácie, ktorej cieľom je posilniť práva a postavenie žien na celom svete, no stále nás čaká ešte dlhá cesta. Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý každý rok vypracúva svoj index, je v EÚ rodová rovnosť dosiahnutá len na67,9%.NaSlovensku len 55,5. Ak budeme súčasným tempom pokračovať aj naďalej, tak rodovú rovnosť dosiahneme až za60 rokov.

 

Nárast domáceho násilia počas pandémie

Každý týždeň umiera v EÚ na následky domáceho násilia približne 50 žien. Toto číslo sa počas lockdownu ešte viac zvýšilo. Kvôli reštriktívnym opatreniam bolo pre obete ešte náročnejšia domáhať sa pomoci.

Pandémia nahrávala aj sexuálnym predátorom na webe. Ľudia trávili viac času na internete a vzrástli prípadysexuálneho zneužívania detí na webe, predovšetkým dievčat.

Niektoré krajiny zaviedli počas pandémie nové dodatočneopatreniaproti rodovo orientovanému násiliu.