Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20190609_142341

Aj mladí farmári pomáhajú rozvoju vidieka

    V poslednom období už z viacerých podujatí sa ozývajú  požiadavky na obnovu nášho poľnohospodárstva, na  rozvoj potravinárskej výroby z vlastných zdrojov i na záchranu  nášho životného prostredia i samotného vidieka. Však naozaj je potrebné niečo urýchlene robiť, aby sme si chránili svoju ornú pôdu na rozvoj  poľnohospodárstva , aby sme využívali  naše lúky a pasienky na rozvoj živočíšnej výroby kráv, oviec i kôz a aby sme si chránili naše lesy a vodné hospodárstvo. Súčasný stav  v poľnohospodárstve je skôr žalostný, nakoľko  produkujeme len cca 30 % potravín z vlastných zdrojov, keď mladí ľudia odmietajú robiť v poľnohospodárstve a radšej idú si zarábať do zahraničia. Agrosektor na Slovensku patrí medzi najzraniteľnejšie odvetvia vďaka dlhodobému nezáujmu vlád a politikov. Bez skutočného záujmu o toto strategické odvetvie hospodárstva, ale aj bez efektívnych nástrojov bude veľmi náročné zvládnuť aktuálne problémy, ktorým sú naši poľnohospodári vystavení. I keď sa už začali robiť rôzne nápravné opatrenia, potrvá to asi dlhý čas pokiaľ sa nám podarí obnoviť našu potravinovú sebestačnosť, no je dôležité začať robiť  postupné opatrenia na nápravu. 

    Jednou zo súčasných aktivít na podporu poľnohospodárstva sú aj  aktivityZdruženia mladých farmárov (ASYF). Jednou z posledných vydarených podujatí bol aj Deň mladého farmára a to za krásneho počasia na Orave v obci Hruštín. Cieľom tejto akcie bolo poukázať na problematiku poľnohospodárstva a nevyhnutnosť starostlivosti o životné prostredie. Toto tzv. rodinné stretnutie pritom pritom sa snažilo prezentovať poľnohospodárstvo v najlepšom svetle a tým sa pokúsilo zvýšiť záujem  mladých ľudí o život v poľnohospodárstve a na vidieku. 

    TohoročnýDeň mladého farmárabol už tretím ročníkom po Vasiľove a Oravskej Polhore. Tentokrát sa Deň mladého farmárav obci Hruštínmimoriadne dobre vydaril a navštívilo ho  vyše 4 tisíc návštevníkov a to nielen z blízkeho, ale i vzdialenejšieho okolia. Zavítala tam i predsedníčka ŽSK pani Erika Jurinová a aj viacerí poslanci Európskeho parlamentu i poslanci Národnej rady SR a vedúci pracovníci ministerstva pôdohospodárstva a zástupcovia partnerských organizácii. Organizátorom bol okrem Združenia mladých farmárov pod vedením Milana Jurkyho aj Žilinský samosprávny kraj, obec Hruštín, PD Hruštín a mnohí miestni členovia. Celé podujatie podporili i naše média z televízie i redaktori poľnohospodárskych časopisov.

    Vlastné podujatie začalo sv. omšou zameranou na  farmárov a na  dobrú úrodu.  Potom po krátkych príhovoroch organizátorov a hostí sa začal bohatý kultúrnu program s množstvom folklórnych súborov, zaujímavých ukážok z poľnohospodárskej problematiky a súťaží s poľnohospodárskou problematikou pre dospelých i pre deti. Novinkou tohto ročníka bola súťaž partnerských organizácií mladých farmárov krajín  Česka, Maďarska a Slovenska o Pohár mladého farmára. Štvorčlenné družstvá si zmerali sily vo farmárskych disciplínach ako: dojenie kravy, kosenie trávy, beh okolo balíka sena a kotúľanie balíka sena. Táto súťaž bola veľmi zaujímavá a pritom to bolo aj veľmi zábavné.

    Na tohoročnom Dni mladého farmára bolo zas aj veľa stánkov s tradičnými remeslami a aj stánkov s výborným občerstvením a dobrým kotlíkovým gulášom. Z tvári ľudí bolo vidieť, že všetci návštevníci boli veľmi spokojní, že získali zas pekné zážitky a aj príjemné spoločenské stretnutia. Určite aj v obci Hruštín už dlho nemali takúto vydarenú masovú akciu a určite všetci návštevníci budú na to dlho spomínať. Za to treba všetkým organizátorom zo Združenia mladých farmárov a najmä jeho predsedovi Milanovi Jurkymu i celej obci úprimne poďakovať.

    S potešením možno konštatovať, že  Deň mladého farmára v Hruštíne splnil všetky vytýčené ciele a významnou mierou prispel k pozitívnemu pohľadu na poľnohospodárstvo a že pomohol spropagovať prácu v poľnohospodárstve najmä pre mládež. Treba nám veriť, že spoločnými silami, aktívnou propagáciou a účinnými opatreniami sa nám postupne podarí naplno obnoviť naše poľnohospodárstvo i potravinársky priemysel tak, aby sme neboli odkázaní iba na dovoz potravín a pritom aby sme nemali zničené naše životné prostredie.


Ing. Karol Herian, CSc., Žilina


Priložené fotografie