Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
včelnica súčasť školskej záhrady

Aj vidiek môže byť centrom vzdelávania

Toto tvrdenie je pravdivé z rôznych uhlov pohľadu. Už tradične sa na vidieku odovzdávajú vzácne zručnosti, vedomosti a skúsenosti z generácie na generáciu. Takto sa nám zachovávajú rôzne remeslá. V našom prípade bude reč o vzdelávacej inštitúcii. Je ňou  Stredná odborná škola v Želovciach – stredná škola na vidieku. Korene odborného vzdelávania v tejto obci siahajú do roku 1948, škola má viac ako 70 - ročnú tradíciu. Vždy mala svoje zameranie smerované na poľnohospodárstvo, čo súvisí s regiónom plným viníc a ovocných sadov, polí so zeleninou a záhrad.

Dnes sa škola venuje vzdelávaniu v záhradníctve, sadovníckej a krajinárskej tvorbe a agroturistike  na rôznych stupňoch vzdelania. Učebný odbor poľnohospodárska výroba – nižšie stredné odborné vzdelanie, učebné odbory záhradník a poľnohospodár – služby- stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nadstavbového štúdia záhradníctvo s maturitnou skúškou a študijný odbor záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba – pomaturitné vzdelávanie externou formou. Každý si môže nájsť to svoje podľa  potrieb a schopností. 

SOŠ v Želovciach  sa snaží držať krok s trendami odbornej záhradníckej praxe aj spoluprácou s firmami a postupnou modernizáciou vybavenia školy. Pri škole je zriadený školský internát, čo umožňuje zabezpečiť vzdelávanie pre žiakov zo širokého okolia bez obmedzenia vzdialenosti. Odborný výcvik a prax sa vykonáva v ovocnom sade, vinohrade, skleníku a množiarňach, v školskej včelnici alebo na zmluvných pracoviskách odborných partnerov z praxe.  Žiaci môžu získať vodičské oprávnenie skupiny T a absolvovať aj kurz práce s krovinorezom.

Začiatok roku 2020 bol veru úspešný. Odborné zručnosti  žiaci školy prezentovali na celoslovenskej súťaži v reze viniča hroznorodého o Zlaté nožnice BAHCO vo Valiciach. Počas vyučovania sa žiakom venoval dlhoročný ovocinár a vinohradník Ing. Pavel Pástor. Cvičné vinohrady sme mohli využiť na zmluvnom pracovisku školy v Rodinnom vinárstve Ďuríkovcov v Opatovskej Novej Vsi, kde s odbornými radami pomáhala inštruktorka odborného výcviku Jana Ďuríková.  SOŠ v Želovciach mala dôvod na radosť. Igor Fabian sa umiestnil na 3. mieste medzi profesionálmi, pekné 7. ocenené miesto juniorov zaujal Erik Vanko a to najlepšie na koniec – Pavel Štefanides sa stal víťazom medzi juniormi a z Valíc si odnášal zlaté nožnice.

Aktívne sa žiaci zapojili aj do súťaže v tvorbe propagačných videí poľnohospodárskych a potravinárskych odborov Podpor svoj odbor, ktorej organizátorom bola Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Na vyhodnotení  dňa 25.02.2020 v bratislavskom hoteli Carlton sme si prevzali diplom pre najaktívnejšiu strednú odbornú školu. Všetky tri videá sú zverejnené aj na FB stránke školy.

SOŠ Želovce je aktívnym členom  Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov  a žiaci sa zúčastňujú viacerých celoslovenských súťaží s medzinárodnou účasťou vo viazaní a aranžovaní kvetín na rôzne témy.

Z uvedených faktov vyplýva, že vidiecka škola sa hrdo hlási ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu s dlhoročnou tradíciou. Záhradnícke remeslo je užitočné pre všetkých ľudí, spoločnosť aj prírodu, veď spája krásu aj zdravie.

Ing. Andrea Bánovská  - riaditeľka školy


Priložené fotografie