Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
akcia Z Davidov

Akcia „Z“

      Akcia „Z“

     Jedným z ďalších návrhov podporujúcich rozvoj vidieka je obnovenie osvedčenej formy budovania infraštruktúry menšieho rozsahu najmä v obciach, v menšej miere aj v mestách, a to Akcia „Z“. Jej princípom bolo, že štát poskytol finančné prostriedky vo výške 75 % objemu potrebných prostriedkov a 25 % odpracovali občania dobrovoľnou prácou. V súčasnosti má podobnú formu financovanie budovanie rodinných domov pre rómske komunity, keď štát poskytne potrebný materiál a práce bez nároku na odmenu vykonajú samotní Rómovia. Akcia „ Z“ by mala byť zameraná v obciach najmä na vytváranie materiálnych podmienok preto, aby najmä mladí ľudia neodchádzali z vidieka bývať do miest, lebo na vidieku im chýbajú pracovné príležitosti, chýbajúce kultúrne zariadenia a služby, nájomné byty ap. preto by mala akcia smerovať do výstavby: remeselníckych a iných dielní vytvárajúcich nové pracovné príležitosti, nájomných bytoviek najmä pre mladých ľudí, mládežníckych klubov a športovo – rekreačných zariadení.

Vypracoval: prof. Ing. Peter Patúš, PhD.

 

V rámci Akcie Z sa v Davidove okrem iného postavil aj most ponad Oľšavku na nižnom konci. Fotografia zachytáva jednu z brigád.  (Zdroj: OcÚ Davidov)