Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

AKO POMÔCŤ ĽUĎOM NA UKRAJINE?

 

Chcem Vás poprosiť a tlmočiť jednu prosbu.

Asi viacerí vidíte a viete čo sa momentálne deje.

Pomoc zbierky, financie, je pomerne veľká a veeeeeeeľmi chváli hodná a potrebná. Určite treba urobiť všetko pre to aby neustala ale aj pre to aby bola zmysluplná a v rámci možností aj efektívna.

 

Momentálne sa dostávame aj do fázy, že na hranicu prúdi veľa všetkého. Má to však aj dva nie úplne pozitívne dopady.

 

1.  Hranica sa začína aj smerom na Ukrajinu zapchávať

2.  Pribúdajú tu aj veci ktoré teraz nemá kto odberať.

 

Preto je potreba aby prestalo veľa áut jazdiť až na hranicu a tiež aby vznikali isté medzisklady/logistické centrá pre pomoc.

 

A) Tú ktorá už na hranici je

B) Tú ktorá už na hranicu putuje

C) Tú ktorá má byť k dispozícii v budúcom krátkom čase.

 

Chcem preto veľmi poprosiť organizácie s kapacitami

Siete pomoci, vašich členov, aby ak môžu poskytli svoju pomoc – poskytli možné priestory a kapacitu pre logistiku organizátorom„Kto pomôže Ukrajine“aby táto skupina mohla začať smerovať pomoc mimo priestoru hranice tak aby pomohla potrebným v čase keď je to treba.

 

Môžete písať, aby som kontakty na Vás a Vašu ponuku presmerovala zatiaľ na Andreau Cocherovú a Kto pomôže Ukrajine.

 

 

 AKO POMÔCŤ ĽUĎOM NA UKRAJINE?  #pomocpreukrajinu
 Darova
ť môžete cez:
 
Človek v ohrození - https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/
 Nadácia Integra - 
https://integra.sk/prispiet/
 Sme spolu - UkraineSlovakiaSOS - 
https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/
 Úsmev ako dar - 
https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/
 Slovenská katolícka charita - 
https://charita.darujme.sk/ukrajina/
 Depaul Slovensko - 
https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/
 Magna - 
https://donate.magna.org/sk/ukrajina/
 Ukrajinský 
červený kríž - https://redcross.org.ua/en/