Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
loga

AKO ROBIŤ "STRIEBORNÉ" VZDELÁVANIE

Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO), po úspešnej sérii tréningu trénerov „Ako vzdelávať 50+“ (T4T), štartuje regionálne workshopy zamerané na špecifiká vzdelania 50+ pod názvom AKO ROBIŤ "STRIEBORNÉ" VZDELÁVANIE.  Workshopy ponúkajú výber toho najlepšieho z T4T „Ako vzdelávať 50+“, ako aj domáce a medzinárodné trendy a skúsenosti v oblasti vzdelávania účastníkov 50+. Sú určené manažérom vzdelávania, lektorom, školiteľom, trénerom od biznisu, cez akademickú sféru až po špecifické zariadenia či kluby seniorov.


Lektori:  Dušan Ondrušek, Monika Grochová, Tomáš Findra, Danica Hullová


Ak pracujete ako manažér vzdelávania, lektor, tréner, školiteľ  v menej rozvinutých krajoch Slovenka  (všetky okrem Bratislavského kraja) a máte záujem dozvedieť sa o špecifikách, nových trendoch a prístupoch vo vzdelávaní 50+, je tento workshop určený práve Vám.


Regionálne workshopy sa budú realizovať  v Trnave (19.6.2019), Banskej Bystrici (20.6.2019) a Košiciach (21.6.2019).   Okrem toho Vám ponúkame interaktívny e-learningový priestor, kde nájdete ďalšie príklady, návody a doplnkové texty.  Workshop je bezplatný.  Náklady hradíme z projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Počet osôb v každom meste je limitovaný (max. 20 účastníkov).  


Viac informácií o programe a lektoroch, ako aj možnosť prihlásiť sa nájdete na TU.

Akékoľvek otázky zasielajte na info@cvno.sk, alebo volajte na 0907 811 533 (Miroslav Hulla).