Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Ako to chodi na Slovensku.

 Oplatí sa robiť????

... trošku smutne zaujímavých faktov - alebo ako to chodi na Slovensku...

*Mesačné dávky pre dlhodobo nezamestnaných rómov ** so 4 ** deťmi :

Dávka v hmotnej núdzi................................... 212,30 EUR

Za plnenie povinnej školskej dochádzky...........68,80 EUR

Na zdravotnú starostlivosť.............................. 12,-EUR

Aktivačný........................................................ 126,14 EUR

Na bývanie ...................................................... 89,2 EUR

Dotácia na obed pre školopovinné deti......... 80,-EUR

Prídavky na deti........................................... 88,04 EUR

** SPOLU: 676,48 EUR*

Mesačná výplata ženy, ktorá má tiež štyri deti a ktorá robí denné i nočné 

.............542,-EUR

Prídavky na 

deti......................................................................................88,04 

EUR

** SPOLU 630,04 EUR **