Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Snímka obrazovky (85)

Aktuality Výstupy z Konferencie k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek

 Konferencia k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek sa uskutočnila online dňa 6. decembra 2021 od 10:00 do 14:00 hod, za širokej účasti zainteresovaných vidieckych aktérov, vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, pôdohospodárskych a potravinárskych organizácií, NR SR, SK8 a europoslancov. S potešením môžeme konštatovať, že napriek tomu, že sa konferencia uskutočnila online, pritiahla pozornosť veľmi širokého spektra viac ako 70 aktérov a stimulovala konštruktívnu a zaujímavú diskusiu s mnohými podnetmi. Veríme, že sa nám spoločným úsilím podarí zaplátať na Slovensku veľkú dieru prijatím jasnej vízie pre vidiek na najbližšie obdobie roku 2040 na základe celospoločenského konsenzu a zabezpečiť tak kontinuitu, stabilitu, jasnosť a strategické smerovanie pre náš vidiek.

viac

na https://atraktivnyvidiek.sk/clanok/vystupy-z-konferencie-k-priprave-vizie-pre-atraktivnejsi-vidiek

výzva na vyplnenie dotaznika - link na dotazník: https://forms.gle/HxzKJeQ9jVZJULTo6

Priložené fotografie