Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_final_polirural

Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek

  

Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek vychádza z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vypracovaného v rámci výskumného a inovatívneho projektu „Polirural“. Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021.  Na dotazník odpovedalo 477 respondentov. Slovné odpovede boli vyhodnotené partnermi projektu (OZ VIPA SK, SPU v Nitre, Agroinštitút š.p. a mesto Nitra).

Celý dokument "Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek" je dostupný na stiahnutie:

 https://atraktivnyvidiek.sk/clanok/analyza-dopadu-pandemie-covid-19-na-vidiek

 infografika:

https://create.piktochart.com/embed/53086515-polirural-dopady-pandemie-na-vidiek-a-jeho-obyvatelov