Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSCN1968

Bačova cesta sa úspešne začala na Salaši v Pružine

Tak, a máme tu už novú ovčiarsku sezónu v plnej nádhere a so všetkým, čo k tomu patrí. V tomto krásnom jarnom období sa začína u našich spotrebiteľov vo zvýšenej miere prejavovať záujem o ovčiarske špeciality a najmä o populárnu Májovú bryndzu. Jednou z propagačných  akcii ovčiarov na zvýšenie záujmu o ovčiarstvo a jeho  ovčiarske tradičné špeciality je aj už tradičná Bačova cesta. V tomto roku OZ Bačova cesta slávi už svoje 10. výročie vzniku a má stále väčšiu a väčšiu popularitu. V tomto roku sa začala svojim podujatím na Salaši v Pružine a to už začiatkom mája a bude pokračovať každý víkend na inom mieste.

Salaš v Pružine pod vedením našej významnej a úspešnej chovateľky oviec pani  Oľgy Apoleníkovej aj tento rok pripravil v rámci Bačovej cesty nádherné a bohaté podujatie.  V krásnom prostredí a v skvelom počasí  pripravili pre návštevníkov bohatý kultúrny, náučný i zábavný program. Podujatie, na ktoré prišlo stovky ľudí z blízkeho okolia, ale aj množstvo ľudí zo vzdialenejších kútov Slovenska, sa už tradične  nieslo v duchu osláv tradičnej májovej bryndze a v tónoch folklórnej hudby. Po začiatočných ľúbivých tónoch fujary podujatie otvorila hlavná organizátorka podujatia pani Oľga Apoleníková. Po nej prítomných privítal aj starosta obce Pružina a predseda OZ Bačova cesta Ing. Ľudovít Urbanovský a neskôr aj primátor mesta Považská Bystrica. Celý poobedňajší program moderoval, a svojimi vtipmi dopĺňal, populárny bača z Liptovskej Lužnej  pán Štefan Črep.

Program bol aj tento rok veľmi bohatý. Však tam vystupovalo počas celého popoludnia až do večera viacero ľudových súborov, folklórnych sólistov a  spevácke zbory. Veľmi zaujímavá bola i ukážka výroby hrudkového syra, ktoré predviedol bača  Štefan Črep a aj rozprávanie o bryndze od Ing. Karola Heriana. Popri tom  pani Apoleníková usporiadala viaceré súťaže o syroch pre dospelých i pre deti a všetci dostali aj odmenu a diplomy. Veľkým lákadlom pre návštevníkov bolo ponúkané bohaté a lákavé občerstvenie. Salaš Pružina pripravil tam vynikajúce bryndzové halušky z májovej bryndze, bryndzové palacinky, ovčí hrudkový syr, žinčicu , ovčie jogurty a nápoje, a podával tam aj vynikajúci baraní guláš, grilovanú jahňacinu, ovčie klobásky a bohatý sortiment alko i nealko nápojov. Popri tom bolo tam množstvo stánkov s tradičnými výrobkami z dreva, z kože, z drôtu a rôzne maškrty pre deti. Tie tam mali aj jazdu na koníkov, ukážky hasičského zboru atď. Bolo tam ozaj veľmi živo a každý si prišiel na svoje po každej stránke.

Tento krát sa začiatok Bačovej cesty v Pružine vynikajúco vydaril, za čo treba poďakovať majiteľke Oľge Apoleníkovej a celému jej kolektívu spolupracovníkov. Ona robí  úžasne krásnu propagáciu ovčiarstva a učí ľudí konzumovať vynikajúce tradičné i nové špeciality z ovčieho mlieka i mäsa. Samozrejme, že to stojí nielen veľké oduševnenie a zvýšenú námahu, ale aj veľké výdavky, ktoré musí sama znášať. Bude preto potrebné, aby sa našli spôsoby na podporu takýchto celospoločensky prospešných propagácii a ju  podporovať aspoň nákupom jej vynikajúcich výrobkov.

Aby sme boli spravodliví, treba spomenúť, že nielen pani Apoleníková robí dobré meno nášmu ovčiarstvu. Takýchto obetavých ovčiarov je viac a tiež sa snažia robiť dobrú propagáciu a dosahujú aj dobré výsledky v chove. Zaujímavé je, že zvlášť niektoré ženy na vedúcich miestach dosahujú nadpriemerné dobré výsledky. Okrem pani Apoleníkovej za pozornosť stojí i  pani Anna Beníková z Papradna, Anna Kováčiková z Liptovskej Revúcej, Petra Malaková z Važca , atď. Avšak  všetci, čo dokážu dobre hospodáriť a vyrábať dobré výrobky si zasluhujú pochvalu.

V čase, keď naše poľnohospodárstvo prežíva ťažké časy, je každá pozitívna správa o príspevku k propagácii a rozvoju celého pôdohospodárskeho sektoru veľmi vítaná. Však práve rozvoj živočíšnej výroby  a to i ovčiarstva má  významný celospoločenský a ešte stále nedocenený  vplyv.  Vítaná je preto každá iniciatíva, ktorá napomôže k rozvoju nielen živočíšnej výroby ale aj celého  poľnohospodárstva a potravinárstva.  Našim cieľom by predsa malo byť  postupne obnoviť využívanie našich lúk a pasienkov, zvýšiť stavy zvierat, zvýšiť výrobu našich domácich zdravých potravín, obnoviť našu potravinovú sebestačnosť,  zamestnať našich ľudí  a tak pomôcť  k rozvoju nášho vidieka a prispieť k zdravému spôsobu života i výživy ľudí. Nemôžeme sa spoliehať iba na dovoz potravín zo zahraničia, ale mali by sme viac využívať naše domáce možnosti a naučiť aj našich mladých ľudí, aby pracovali v agrosektore a mali z toho úžitok i radosť. Práve z uvedených dôvodov je veľmi chvályhodné, že sa na Slovensku robia takéto vynikajúce propagačné a aj výchovné podujatia akými je i Bačova cesta.

Ing. Karol Herian, CSc., Žilina