Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
pozvnaka na kurz

Bezplatné kurzy “Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy“ (Program rozvoja vidieka 2014-2020) pre odbornú verejnosť

Technickej univerzite vo Zvolene bol schválenýprojekt Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy(Program rozvoja vidieka 2014-2020) pre odbornú verejnosť, v rámci čoho budeme realizovať bezplatné kurzy, na ktoré by sme Vás chceli pozvať.

Termín: 18.-19. septembra 2019

Prihlásiť sa dá do: 16. 09. 2019 (maximálny počet 15)

Tento kurz budeme realizovať v priebehu akademického roka 2019/2020 ešte 3x (november 2019, apríl 2020, máj 2020).


Cieľová skupina:

Príjemcom minimálnej pomoci je podnik - aktívny, ako i začínajúci poľnohospodár, obhospodarovateľ lesa, spracovateľ produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malý a stredný podnik vo vidieckej oblasti, vykonávajúci hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, spracovania produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a činnosť vo vidieckej oblasti, ktorej výsledkom je ponuka tovarov a/ alebo služieb na trhu.


Viac na:

http://eurokurzy.sk/kurzy


Pri tomto kurze spolupracujeme aj s Mestskými lesmi Banská Bystrica. Lektorský kolektív sa skladá z popredných odborníkov na danú problematiku: Ing. Tomáš Lepeška, PhD. – TU Zvolen, Ing. Igor Gallay, PhD. – TU Zvolen, doc. Ing. Peter Jančura, PhD. – TU Zvolen, Ing. Eduard Apfel – mestské lesy BB, Ing. Miroslav Hrib, PhD. - Blue Alternatíve.

Technická univerzita vo Zvolene, prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania od roku 2006 ponúka odborné kurzy ďalšieho vzdelávania pre odbornú verejnosť. Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 nám umožnil vyškoliť viac ako 1500 absolventov. Veríme, že tak ako naši absolventi aj Vy budete spokojní s našimi kurzami a spoločne posunieme ďalej sektor lesníctva.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
29. 07. 2019  harmonogram kurzu erozia.sept 201943 kB [doc]
29. 07. 2019  promo_PRVsept_357 kB [pdf]