Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
90474282_2830473390370968_2437359026690850816_n

Čelní muži agrorezortu sa stretli. Strategické úlohy verzus udržanie výroby

zdroj: poľnoinfo

V diskusii na sa prvý raz stretli, aspoň cez telemost, predseda najväčšej samosprávnej organizácie roľníkov Emil Macho, ktorý sedel v televíznom štúdiu a budúci minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, s ktorým sa moderátor zhováral cez telefónnu linku.


Macho sa poďakoval roľníkom

„Môj vzťah k pôde je, že polovica územia je pokrytá lesmi a lesná pôda je mojou celoživotnou náplňou. To ale neznamená, že by som si nevážil našich pôdnych bratov z poľnohospodárskeho sektora,“ uviedol v spravodajskej televízii Ján Mičovský.

V diskusii vystúpili aj zástupcovia obchodu a štátnej veteriny, ktorí opisovali najmä realitu dnešných dní. Obchod je druhý najväčší zamestnávateľ na Slovensku a prevažne v ňom pracujú ženy. Už dnes je časť z nich na OČR. Ďalší výpadok pracovnej sily, prípadne karanténa, môžu podľa Martina Katriaka zo Zväzu obchodu narušiť zásobovanie obyvateľstva najmä v menších sídlach.

Na dôležitosť práce poľnohospodárov a potravinárov v ťažkých časoch upozornil aj Emil Macho. Poďakoval každému jednému predsedovi, manažérovi, roľníkovi, mechanizátorovi, agronómovi alebo zootechnikovi, ktorí v týchto dňoch hľadajú riešenia ako zabezpečiť kontinuálnu výrobu.


Mičovský chce podporovať malých a stredných

 „Ak sa nemýlim, ročne dostávajú poľnohospodári 1,3 miliardy eur. Budeme musieť hovoriť nie len o samotnej čiastke, ale aj o jej rýchlom uvoľnení pre poľnohospodárov,“ uviedol na margo aktuálnej situácie Ján Mičovský.

Inak sa budúci minister venoval vo svojich odpovediach skôr strategickým otázkam ako téme týchto dní.

„Aby sme dotácie nasmerovali z podpory výmery na produkciu. Mňa zaujíma kto tu vyrobí tonu petržlenu, alebo hovädzieho mäsa. Ale nie veľké podniky, ktoré profitujú len z tej podpory. Podporovať musíme malých a stredných  poľnohospodárov na úkor veľkých agropodnikateľov. Nechcem tam dať hanlivý výraz. Musíme zaviesť zastropovanie a podporiť malých,“ uviedol J. Mičovský.


Témy týchto dní sú podľa Macha iné

Emil Macho niekoľko ráz v diskusii uviedol, že bude dostatok času riešiť strategické otázky, čo urobiť s poľnohospodárstvom. Aktuálna úloha pre poľnohospodárov a potravinárov znie, kde a ako zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška alebo vyjednať výnimku na poskytovanie služieb dodávateľom pôdohospodárskej techniky.

„Potrebujeme dostať servisy poľnohospodárskej techniky na úroveň autoservisov a pneuservisov, ktoré túto výnimku dostali a servisy poľnohospodárskej techniky zatiaľ nie,“ povedal v diskusii E. Macho.

Predseda najväčšej agrosamosprávy sa stropovania neobáva, ak bude schválené podľa súčasného návrhu s odpočtom mzdových nákladov.

„Nie sme v situácii, aby sme rozoberali štruktúru poľnohospodárstva. Musia sa rozvíjať malí aj strední. Treba im vytvoriť podmienky. Na druhú stranu je potrebné racionálne a pragmaticky povedať, kde sa uberá svet. Že dnes sa vyrába mlieko za 34 centov a spýtať sa, kto ho dokáže za tieto náklady vyrobiť,“ uviedol Macho.