Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
121231190_3508819915807038_7468332722598461060_o

Českí roľníci nerozumejú našim obavám z limitu 2-tisíc eur. Od októbra im vyplácajú preddavky

   

    Českí roľníci nerozumejú našim obavám z limitu 2-tisíc eur. Od októbra im vyplácajú preddavky

   V období neistoty, ktorá vyplývala z obsadenia miesta štatutára v Pôdohospodárskej platobnej agentúre sa na webovej stránke menovanej inštitúcie objavil oznam, ktorý viacerých poľnohospodárov opäť výrazne zneistil. Počas uplynulého víkendu agentúra informovala, že Európska komisia doposiaľ nezverejnila vykonávacie nariadenie a tak budú schvaľované len platby do dvetisíc eur.

Nariadenie schválené bolo!

„Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory za rok 2020, že dňom 27.11.2020 pristúpila k schvaľovaniu platieb priamych podpôr. Vzhľadom na skutočnosť, že Európska komisia doposiaľ nezverejnila vykonávacie nariadenie, ktorým sa určuje úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020, do zverejnenia uvedeného nariadenia sú administrované žiadosti žiadateľov, ktorým sa majú poskytnúť priame platby do 2 000 EUR,“ uvádza časť oznamu, ktorý zverejnila platobná agentúra v sobotu.

Na uvedenú informáciu reagoval v pondelok, počas tlačovej konferencie, štátny tajomník Andrej Gajdoš.

„Čakáme ešte na schválenie nariadenia Európskej komisie k finančnej disciplíne. Pokiaľ bude toto nariadenie schválené, očakávame, že sa tak stane každú hodinu, budeme vydávať aj rozhodnutia žiadateľom nad dve tisíc eur,“ uviedol v pondelok Gajdoš.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku nás dnes (1.12.2020) informovalo, že vyplácaniu podpôr nad dvetisíc eur už nič nebráni.

„Vykonávacie nariadenie upravujúce mieru úpravy priamych platieb na kalendárny rok 2020  (tzv. Miera finančnej disciplíny) bolo prijaté v pondelok (30.11.2020). Dnes je už zverejnené v úradnom vestníku,“ informuje portál poľnoinfo.sk Ingrid Ludviková, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ako sa uvádza v návrhu textu nariadenia, ktorý bol predložený delegátom členských štátov, nariadenie sa uplatňuje od 1. decembra 2020. Upravená sadzba je pevne stanovená na 2,906192 percenta. Miera úprav sa uplatňuje iba na sumy priamych platieb presahujúcich dvetisíc eur.

Plán je 82 percent žiadateľov

Zdroj portálu poľnoinfo.sk nás informuje, že už dnes by sa mala uskutočniť aj krížová kontrola v informačnom systéme IACS pre žiadateľov nad dvetisíc eur. To znamená, že od zajtra by už malo začať aj vydávanie rozhodnutí pre významnejších poberateľov priamych platieb.

Štátny tajomník Gajdoš na stretnutí s novinármi informoval, že k času včerajšej tlačovej konferencie bolo vydaných 6 374 rozhodnutí v sume 5,5 milióna eur. Priemerná zadministrovaná suma žiadosti, tak zatiaľ nedosahuje ani 900 eur na žiadatelia.

„Predpoklad, pokiaľ všetko pôjde tak, ako plánujeme, je taký, že by sme vydali približne 14 800 rozhodnutí zo 17 963 žiadostí. To bude predstavovať približne 82 percent žiadateľov, ktorí v tomto roku požiadali o priame platby,“ informuje A. Gajdoš.

Hovorí o platbách, ktoré majú byť zadministrované už v decembri, na čo sú naši poľnohospodári dlhodobo zvyknutí. Andrej Gajdoš pripomína, že po prvom kole vydávania rozhodnutí pristúpia k tomu, aby preskúmali tých žiadateľov, ktorým nemôžu z určitého dôvodu vydať rozhodnutie.

„Či tie dôvody, pre ktoré nemohli byť vydané rozhodnutia, pominuli. Pokiaľ pominuli, budeme pokračovať ďalej vo vydávaní rozhodnutí,“ uviedol štátny tajomník.

V ČR od októbra vyplácajú preddavky

V Českej republika je situácia ohľadom vyplácania priamych platieb iná ako u nás. Čitateľom portálu poľnoinfo.sk ju približuje Jan Doležal, prezident Agrárnej komory ČR.

„Rovnako ako na Slovensku, aj v Českej republike sa čaká na vypočítanie finančnej disciplíny zo strany Európskej komisie. K tomu obvykle dochádza do 1. decembra. Do tej doby však môže dôjsť k vyplácaniu záloh, k čomu u nás aj dochádza. V tomto, ale aj predchádzajúcich rokoch, sa u nás vypláca 70-percent SAPSovej platby a zvyšok by mal byť vyplatený do 18.1.2021,“ uviedol ešte včera Jan Doležal.

Vyplácanie preddavkov začalo v tomto roku v Českej republike 26. októbra 2020. Zálohy sú prvý raz vyplácané v inom režime a už nie je nutné platbu urýchľovať tým, že sa žiadateľ vzdá odvolania.

Kto spôsobuje chybovosť?

Na Slovensku sa začali v roku 2017 vyplácať len preddavky platieb pre živočíšnu výrobu. Odvtedy nedošlo k žiadnej zmene. Juraj Kožuch, bývalý generálny riaditeľ PPA  v rozhovore z roku 2019 argumentoval, že pre vyplácanie plošných preddavkov musia byť kontroly uzavreté do 16. októbra.

„To žiaľ nestíhame, lebo strácame 6-8 týždňov tým, že preberáme žiadosti stále v tlačenej forme. Som rád, že grafickú prílohu žiadosti a zoznamy poľnohospodárskych pozemkov už prijímame len elektronicky. Tak sa nám podarilo skrátiť termíny o niekoľko týždňov,“ povedal vtedy Juraj Kožuch.

Žiadosti pritom prijíma PPA v papierovej forme doteraz.

Ďalším argumentom, ktorý často zaznieva v neprospech vyplácania preddavkov býva, že naši žiadatelia vraj dosahujú vysokú chybovosť. Dlhoročný odborník na priame platby sa pri tejto otázke nahnevá a vysvetľuje.

„Na Slovensku by veľmi pomohlo, keby boli jasné a nemenné pravidlá. Ak je ale žiadateľovi aj viac ráz v priebehu jedného roka zmenená hranica pozemku zo strany štátu, tak je otázne, či tú chybovosť spôsobuje iba žiadateľ alebo aj niekto iný,“ myslí si odborník.

V prípade, že je hlavným problémom elektronické podávanie žiadostí, tak si dlhoročný odborník kladie otázku.

„Ak je elektronické podávanie žiadostí základným predpokladom na poskytovanie preddavkov platieb, tak prečo doteraz rezort tento systém nenastavil?“

 Juraj Huba - poľnoinfo.sk
 foto Ján Žitniak