Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
220px-Kamerunschaf1

Chovatelia môžu žiadať o podporu


    Február je aj tento rok mesiacom podávania žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, teda dojčiace kravy, ovce a kozy. Systém na podávanie žiadostí Pôdohospodárska platobná agentúra otvára v utorok, 15.februára. Žiadosti možno podať do konca februára 2022.

„Po tomto termíne sa na predložené žiadosti nebude prihliadať,“ upozornila PPA.

V roku 2021 bolo schválených približne 2400 žiadostí, celková vyplatená suma bola približne 3,5 milióna eur.

„Pripomíname, že predmetom podpory sú dojčiace kravy s vekom nad dva roky a ovce, kozy samičieho pohlavia s vekom nad jeden rok. Dojčiace kravy musia byť ku dňu žiadosti aspoň jeden krát otelené, ustajnené oddelene od ostatného hovädzieho dobytka bez dojného využitia a ich mlieko sa môže použiť len na výživu teliat. Zvieratá uvedené v žiadosti je žiadateľ povinný chovať na svojej farme minimálne dva mesiace od podania žiadosti,“ spresnila podmienky získania žiadosti Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Žiadosti môžu chovatelia podávať elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, alebo aj poštou. Všetky dokumenty v prípade poštového zaslania musia byť zaslané naraz na príslušnú regionálnu pobočku PPA. Samotná agentúra žiadateľov vyzýva, aby žiadatelia využili práve elektronické podávania, a to aj vzhľadom na aktuálnu situáciu pri výskyte koronavírusu.

„Iba v nevyhnutných prípadoch je možné riešiť podanie osobne, avšak predtým treba kontaktovať príslušné regionálne pracovisko PPA a dohodnúť si termín návštevy,“ pripomína Holéciová.

„Pred podaním žiadosti musí žiadateľ podať Identifikačný list. Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť aj v roku 2021, budú platobnou agentúrou na emailové schránky uvedené v žiadosti z roku 2021 zaslané predgenerované údaje vo formáte „XML“ a „PDF“, ktoré môžu priamo použiť resp. upraviť podľa potreby a aktuálneho stavu,“ uvádza v žiadosti samotná Pôdohospodárska platobná agentúra.

Povinnou prílohou žiadosti je aj zoznam dojčiacich kráv a zoznam oviec a kôz.

„Žiadateľom, ktorí dostali predgenerované údaje,  odporúčame pred odoslaním žiadosti podrobne preštudovať všetky dostupné informácie a oboznámiť sa so všetkou dokumentáciou, ktorá je dostupná na internetovej stránke PPA. Do pozornosti dávame aj nariadenie vlády SR č. 152/2013, ktoré uvádza všetky podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ, ak chce získať podporu na dojčiace kravy, ovce a kozy. Odporúčame preštudovať toto nariadenie vlády, aby sa naši poľnohospodári vyhli chybám pri podaní žiadostí a pri plnení podmienok, ktoré sa žiadateľ svojim podpisom zaväzuje dodržať,“ dodala Holéciová.


Autor článku: Ivana Kaliská