Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Chudoba hrozila v roku 2010 každému piatemu Slovákovi

(09.02.2012; www.euractiv.sk; s.  ; (EurActiv/TASR))

Podľa Eurostatu žil v roku 2010 v ohrození chudoby alebo sociálneho vylúčenia takmer každý štvrtý obavateľ EÚ. V porovnaní s rokom 2009 je to mierny nárast. 

Ohrozenie chudobou alebo sociálnym vylúčením znamená splnenie jednej z troch podmienok: osoba žije v ohrození chudoby, trpí kritickým nedostatkom materiálnych statkov, alebo v celej domácnosti nikto nepracuje. 

Podľa tejto metodiky je najväčší podiel populácie, ktorá je ohrozená chudobou, v Bulharsku (42 %), Lotyšsku (38 %), Litve (33 %) a Maďarsku (30 %). Najnižší podiel má Česko (14 %), Švédsko Holansko (obe 15 %), Rakúsko Fínsko a Luxembursko (všetky 17 %). 

Najviac ohrozenou skupinou sú deti do 18 rokov, z ktorých je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením takmer 27 %. Najmenej ohrození sú ľudia nad 65 rokov, u ktorých je riziko necelých 20 %. 

Slovensko sa s mierou ohrozenia 20,6 % (čo predstavuje 1,1 milióna obyvateľov) v roku 2010 nachádza pod priemernou hranicou 27 členských štátov. Vedie si lepšie ako napríklad Belgicko (20,8 %), alebo Veľká Británia (23,1 %) a iba o niečo horšie ako Nemecko (19,7 %), či Slovinsko (18,3 %). 

Miera chudoby detí do 18 rokov predstavuje na Slovensku 25,3 %, pracujúcej populácie (18 64 rokov) 20,2 % a starších ako 65 rokov 16,7 %. Všetky tri údaje sú pod priemerom EÚ. 

Oproti roku 2009 sa miera ohrozenia, podobne ako v iných štátoch Únie, mierne zvýšila. Dôvodom je hospodárska kríza a dlhodobo vysoká nezamestnanosť. 

Znižovanie počtu ľudí, ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, je jeden zo strategických cieľov Európa 2020.

Osoba, žijúca v ohrození chudoby je osobou, žijúcou v domácnosti, ktorej disponibilný príjem je menší ako 60 % národného mediánového príjmu. 

Kritický nedostatok materiálnych statkov znamená, ak si osoba nemôže dovoliť aspoň 4 z 9 následujúcich položiek: nájom alebo hypotéka, teplo, neočakávané výdavky, mäso alebo ryby (jedlo, ktoré obsahuje proteíny) každý druhý deň, jeden týždeň dovolenky mimo domova, auto, práčka, farebný televízor a telefón. 

Pod domácnosťou, ktorej členovia nepracujú sa rozumejú takí členovi, ktorých vek je medzi 18 59 rokov a ktorí odpracujú menej ako 20 % z pracovného času počas celého roka.