Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Deň vidieka v NR

Chcete   v  NR odprezentovať Váš región,

projekty,zvyky,tradície?

prihláste sa do 10.mája 2011

e-mail:vipa@vipa.sk

Mária Behanovska

0905 498 405