Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Šucha

Diskusia v Krupine

 

       14.6.2022 sme organizovali v kine v Krupine diskusiu so žiakmi základných a stredných škôl z okresu Krupina. Našim hlavným hosťom bol Prof. Vladimír Šucha -  predseda Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Prednášky sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov.

Na začiatku diskusie študenti z gymnázia Andreja Sládkoviča Krupina, víťazný tím regionálneho kola súťaže Mladý Európan, porozprávali o priebehu súťaže a ich zážitkoch. 15. a 16. júna 2022 sa zúčastňujú celoslovenského kola súťaže v Trenčíne.

Následne manažérka nášho centra mala pre žiakov pripravenú prezentáciu ,,Európa v kocke".

Hlavným bodom programu bola prednáška a diskusia s prof. Vladinírom Šuchom zameraná na dezinformácie a vývoj našej spoločnosti.

Ďakujeme za veľmi podnetnú prednášku a diskusiu. 


Priložené fotografie