Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_0247-upr

Dobrá vec sa podarila a správni ľudia sa stretli na správnom mieste.

  

    Dovoľte aby sme sa  Vám poďakovali z celého srdca za úžasný deň, plný radosti zo stretnutí a krásy krasličiarskeho umenia na Konferencii Vidiek ženám, ktorá sa uskutočnila dňa 11.marca v Štiavnických Baniach a zároveň bol otvorený 12. ročník súťažnej výstavy kraslíc Vandrovalo vajce...

 

Poďakovanie patrí všetkým, čo pomáhali zorganizovať túto akciu s bohatým programom a vytvoriť tak krásny sviatočný deň.

Za všetkých spomenieme aspoň niekoľkých:

Vidiecky parlament s predsedníčkou Máriou Behanovskou, europoslanec Robert Hajšel, starostaobceŠtiavnické Bane Stanislav Neuschl, Valéria Pokorná z Ústredia JDS, Dobroslava Luknárová z redakcie časopisu 3. vek, europoslanec Ivan Štefanec,

Monika Vrábľová SZTP, Vladimír Topercer zo Senior magazín, Pavel Michal riaditeľ ZŠ s MŠ M. Hella, Ľudmila Blašková aktívna žena regiónu, František Ďurčenka z pamätnej izby Kláry Jarunkovej, Katarína Kissová, Eva Kolembusová z autorského klubu Banská Štiavnica, Zuzana Palková z projektu AGATA, Marieta Okenková, Samuel Kuka a Martine Hanuszovej z Kláštornej vinárne.

 Špeciálne veľké poďakovanie patrí  Eve Šestákovej  a členom ZO JDS, ktorí usilovne ako včeličky spravili všetko potrebné, vrátane napečenia a obsluhy účastníkov, aby sa u nás návštevníci cítili čo najlepšie.

 Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu, kde sa podarila dobrá vec a správni ľudia sa stretli na správnom mieste.


Mária Behanovská 

Eva Šestáková

Priložené fotografie