Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Doplňujúci konkurz na školiteľov

IUVENTA v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax pripravuje vzdelávanie pre mladých vedúcich. 

Na kvalitnú realizáciu týchto vzdelávacích aktivít IUVENTA potrebuje kvalitných školiteľov. IUVENTA pozýva na spoluprácu všetkých, ktorí majú skúsenosť s prípravou, realizáciou a vyhodnotením aspoň dvoch školení.Regióny, ktoré obsadzujeme sú: 

Trnavský kraj - voľných 13 miest pre školiteľov mladých vedúcich 

Nitriansky kraj - voľných 12 miest pre školiteľov mladých vedúcich 

Trenčiansky kraj- voľných 7 miest pre školiteľov mladých vedúcich 

Košický kraj - voľných 24 miest pre školiteľov mladých vedúcich 

Prešovský kraj – voľné 22 miesta pre školiteľov mladých vedúcich 

Banskobystrický kraj - voľných 12 miest pre školiteľov mladých vedúcich