Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
R_podbanske

Envirorezort chce opätovné zavedenie lovu vlka
Lov vlka dravého by mohol byť opäť obnovený na základe stanovovaných kvót, rovnako ako to bolo pred rokom 2021. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-Lex.

Hlavným cieľom pripravovanej zmeny vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je zníženie škôd na hospodárskych zvieratách spôsobovaných vlkom.

„Tento cieľ bude naplnený tým, že dôjde k preradeniu vlka dravého zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov, a teda za prísne stanovených podmienok druhovej ochrany bude opätovne obnovený jeho lov,“ uviedol rezort.

S tým podľa MŽP súvisí podpora tradičného hospodárenia na vidieku. Vykonávanie pastvy v určitých lokalitách predstavuje nevyhnutné opatrenie na zachovanie a obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho a národného významu.

„Jedným z ďalších cieľov navrhovanej právnej úpravy je zabezpečenie efektívnej ochrany tejto šelmy, ktorá nebude viesť k polarizácii spoločnosti, čo môže mať pozitívny vplyv aj na znižovanie jej nelegálneho usmrcovania,“ tvrdí.

Ministerstvo chce touto úpravou zefektívniť možnosti lovu vlka a zabezpečiť možnosti jeho nerušenej migrácie prostredníctvom ekoduktov v čase lovu. Má dôjsť aj k zosúladeniu právnych úprav.

„Prijatím vyhlášky MŽP, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, nastala situácia, keď dva rovnocenné právne predpisy upravovali lov vlka dravého diametrálne odlišne. Kým jeden predpis zaradil vlka dravého medzi chránené živočíchy, druhý právny predpis určoval dobu, kedy môže byť vlk dravý lovený,“ skonštatoval rezort.

Poukázal na to, že škody spôsobené vlkom predstavovali v roku 2018 sumu 69.033 eur a vlani vzrástli na 576.240 eur, čo predstavuje skoro 8,5-násobný nárast škôd. Z vyplatenej náhrady za minulý rok predstavovali škody spôsobené na hospodárskych zvieratách sumu 453.792 eur.

Autor článku: TASR

 

Vlk žije na našom území od nepamäti. Zdroj: iStockphoto.com

 

 

Priložené fotografie