Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
parlament-820x615

EP odobril prechodné opatrenia a osem miliárd eur na pomoc farmárom a vidieku

 

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli prijali opatrenia na zaistenie hladkého prechodu k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a uvoľnili osem miliárd eur na pomoc farmárom, potravinárom a na rozvoj vidieka.

Nariadenie, ktoré podporilo 653 poslancov, 19 bolo proti a 22 sa zdržali hlasovania, predlžuje platnosť aktuálnych pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky až do konca roka 2022. Cieľom novej právnej úpravy je zaistiť pokračovanie platieb pre poľnohospodárov a príjemcov v oblasti rozvoja vidieka aj po 31. decembri 2020.

Členské štáty vďaka tomu získajú možnosť uľahčiť farmárom prístup ku kompenzáciám v prípade prudkého poklesu ich príjmov, alebo na pokrytie strát zapríčinených nepriaznivými klimatickými podmienkami, chorobou zvierat alebo rastlín, či zamorením škodcami.

Parlament zároveň presadil aj opatrenia, ktoré poskytnú krajinám EÚ väčšiu voľnosť pri podpore poľnohospodárov, a to najmä počas krízy spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19.

Minimálne 55 % z prostriedkov na obnovu by sa malo vyčleniť na financovanie investícií

Vyjednávačom EP sa počas rokovaní o konečnej verzii nových pravidiel s Radou EÚ (ministri poľnohospodárstva členských štátov) podarilo dosiahnuť predĺženie nových viacročných projektov v oblasti rozvoja vidieka, ktoré sa zameriavajú na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, nad rámec pôvodne navrhovaných troch rokov. Do tejto kategórie zaradili aj projekty zamerané na dobré životné podmienky zvierat.

Súčasťou dohody medzi EP a Radou EÚ sú aj pravidlá využitia ôsmich miliárd eur počas nasledujúcich dvoch rokov na zvýšenie odolnosti farmárov, potravinárov a vidieka voči dosahom kríz, a tiež na podporu digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti ich výroby. Približne 30 % z peňazí vyčlenených na obnovu by malo byť uvoľnených v roku 2021, zvyšných 70 % v roku 2022.

Poslancom sa podarilo presadiť aj to, aby aspoň 37 % z 8-miliardového balíka bolo využitých na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.

Minimálne 55 % z prostriedkov na obnovu by sa malo vyčleniť na financovanie investícií, ktoré prispievajú k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu poľnohospodárstva, ako aj na podporu mladých farmárov.

Text nariadenia, na ktorom sa už vopred dohodli poslanci so zástupcami členských štátov, musí po plenárnom hlasovaní europarlamentu schváliť aj Rada EÚ.

Autor článku: Jaromír Novák - spravodajca TASR v Bruseli