Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Európsky tréning "Peripheral Youth Makers TC".

 

    Malebné mestečko Valderrobres pri severo-východnom pobreží Španielska hostilo od 29. novembra do 4. decembra  2022 európsky tréning "Peripheral Youth Makers TC". 

Vďaka programu Erasmus+ aj naša VIPA SK bola jeho súčasťou. 

Počas 6-dňého školenia si mládežnícke organizácie zo Španielska, Portugalska, Francúzska, Talianska a Slovenska vymieňali svoje skúsenosti v oblasti práce s mládežou na vidieku.

Formou rôznych praktických aktivít a prednášok sa zúčastnení zaoberali neformálnym vzdelávaním a participáciu mládeže na demokratickom živote v Európe. Cieľom programu bola tvorba, podpora a rozvoj kvalitnej spolupráce so skupinami mladých z vidieckych oblastí. Na konci týždňa sme si osvojené metódy overili v praxi pri organizovaní miestneho podujatia "Medzikultúrny trh". 

Vďaka tomuto osobnému stretnutiu sme získali kontakty s pracovníkmi mládeže v rámci Európy a obrovskú príležitosť na nadviazanie budúcej spolupráce.