Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
image001

Festival nápadov Projektu vidieckej mládeže

Sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o ďalšiu príležitosť z  Projektu vidieckej mládeže-Festival nápadov vidieckej mládeže.

Poznáte mladého človeka vo vidieckych oblastiach, ktorý by mal prospech z účasti na festivale Projektu vidieckej mládeže s názvom Festival nápadov 2019?

Udalosť sa bude konať  od 29. novembra do 1. decembra vo Wiston Lodge, Biggar, Škótsko, je určená na inšpirovanie mladých ľudí rozvíjaním ich vodcovských, komunikačných a podnikových schopností, ako aj rozširovaním ich sietí ich spájaním s potenciálnymi vidieckymi vodcami, ktorí môžu pôsobiť ako mentori.

Ak sú vo vašej sieti niektorí mladí ľudia, o ktorých si myslíte, že by z mohli mať prospech, zdieľajte tieto informácie s nimi a povzbudzujte ich, aby sa prihlásili.

Podujatie je zamerané na 18-28 ročné deti s ambíciami alebo vodcovským potenciálom (aj keď sa do úvahy berú mladí ľudia do 30 rokov), pričom delegáti prichádzajú z celého Spojeného kráľovstva a Európy.

Účasť a ubytovanie sú zadarmo a cestovné bude dotované pre účastníkov Veľkej Británie viac ako 20 kilometrov od miesta konania. Priestory sú prísne obmedzené, preto žiadame, aby najskôr vyplnili krátky prejav záujmu. Ak im bolo ponúknuté miesto, dostanú oznámenie do 48 hodín - mladí ľudia môžu kliknutím  sem  zaregistrovať svoj záujem.

S priateľským pozdravom,

Rebecca Dawes a Jane Craigie


Pôvodná správa:


Rural Youth Project Ideas Festival

As someone who downloaded our Rural Youth Project report we are pleased to share with you the next opportunity from the Rural Youth Project, our Rural Youth Ideas Festival. We will be in touch later this year with more information on the next stage of our research, workshops, events and our developed communication channels (you may have already noticed we have a new logo!) but for now……

 

Do you know a young person in a rural area who would benefit from attending the Rural Youth Project Ideas Festival 2019?

The event, which will run from 29 November to 1 December at Wiston Lodge, Biggar, Scotland is designed to inspire young people by developing their leadership, communications and enterprise skills as well as broadening their networks by linking them up with potential rural leaders who can act as mentors/support them with future endeavours.

If there are any young people in your network who you feel would benefit from the festival, please do share this information with them and encourage them to apply. 


The event is targeted at 18-28 year olds with leadership ambition or potential (although young people up to 30 are considered) with delegates coming from across the UK and Europe.

Attendance and accommodation is free and travel will be subsidised for UK attendees more than 20-miles from the venue. Spaces are strictly limited so we ask that they complete a short expression of interest first. They will receive notification within 48 hours if they have been offered a place - young people can click here to register their interest. 

Check out what delegates had to say about last year's festival here, and should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us.


Kind regards,

Rebecca Dawes and Jane Craigie

Rural Youth Project Directors