Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Financovanie podnikateľských aktivít

Národná agentúra pre rozvoj MSP

Vás pozýva na bezplatný seminár

Financovanie podnikateľských aktivít

Kde: Nové Zámky

Kedy: 23. júna 2011 (štvrtok)

Ste malý a stredný podnikateľ alebo uvažujete o tom, že začnete podnikať ? Otázka financií Vás neminie. Kde získať financie na rozbeh, alebo prevádzku Vašej spoločnosti? Poradíme Vám na našom seminári.

Program: 10:00 - 14:00

Prezentácia siete Enterprise Europe Network (NARMSP)

Mikropôžička (NARMSP)

Príspevky pre začínajúcich podnikateľov (ÚPSVaR)

Finančné produkty SZRB

Štrukturálne fondy (NADSME)

Komunitárne fondy (BIC Bratislava)

 Podmienky účasti: Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie je organizované v rámci projektu Enterprise Europe Network. Registrácia prebieha online (viď vyššie online registrácia) do 22. júna 2011 do 15:00.

Kontakt:

Národná agentúra pre rozvoj 

malého a stredného podnikania (NARMSP)

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Juraj Bartakovics

tel.: 02 50 24 45 15

e-mail: bartakovics@nadsme.sk

www.nadsme.sk