Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
255564946_4494253857326238_9097242271462032985_n

Forum Synergies organizovalo virtuálne networkingové podujatie

  

 Dňa 9. novembra 2021Forum Synergiesorganizovalo virtuálne networkingové podujatie, ktorého sme boli súčasťou(OZ VIPA SK, OZ VPMS).

 

Témami boli mládežnícke výmeny, mládežnícke projekty v partnerských krajinách, ako získať politické zručnosti, prepojenie mesta a vidieka.

Hlavným cieľom podujatia bolo vykryštalizovať budúce témy, ktorými sa Forum Synergies bude zaoberať a diskutovať v súvislosti s pripravovaným Európskym mládežníckym vidieckym parlamentom, ktorý sa bude konať v septembri v roku 2022 v Poľsku.

 

Program online podujatia bol:

 

  1.  Mládežnícke projekty v partnerských krajinách (ALB, MD)

Ø               Získanie politických zručností (PL)


Ø             Samoorganizované komunity (hostiteľské organizácie FS, GR, IT tbc)


Ø             Kľúčové aspekty na diskusiu


Ø             Ako posilniť miestnych lídrov


Ø             Vzťahy medzi mestom a vidiekom


Ø             Európsky vidiecky mládežnícky parlament (ERYP) v roku 2022


Ø            Budúce aktivity FS (školenie, štipendijný program, virtuálny mentoring