Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Hľadáme záujemcov o účasť na aktivite v Českej republike.Názov projektu: Výměna zkušeností s cílem zvýšit zapojení mládeže ve venkovských oblastech do rozhodovacích procesů

Projekt sa realizuje cez program Erasmus+.

Cieľová skupina: mladí ľudia vo veku 16 až 30 rokov.

Termín: 3.-5. mája 2023

Miesto: Osek, Česká republika

Obsah a ciele projektu: Docieliť zapojenie vidieckej mládeže do rozhodovacích procesov o rozvoji vidieka, tak aby reflektoval ich potreby a požiadavky a život na ňom sa pre nich viac zatraktívnil. Chceme tak zamedziť migrácii mladých ľudí do väčších urbanistických celkov (tzv. „starnutie“ obyvateľstva) a naopak z nich prilákať ďalšiu mládež, ktorá by tu žila a pracovala.

MAS (miestne akčné skupiny) ako realizátori stratégií CLLD majú kompetencie a zdroje pre implementáciu metód vidieckych parlamentov mládeže na území SR.

Program návštevy bude pozostávať z prezentácií príkladov dobrej praxe, exkurzií, workshopov na danú tému a stretnutí s miestnymi aktérmi na vidieku.

Všetky náklady spojené s realizáciou aktivity sú plne hradené z programu Erasmus+.

Záujemcovia nech vypíšu prihlášku na danom linku:

https://forms.gle/oPSLXMLe6Mc85ZpW9

Prihlasovanie je otvorené do konca marca.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
17. 03. 2023  Plakát Erasmus+ NS MAS a VIPA SK_máj (1)2 924 kB [pdf]