Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_9599

Informačné stretnutie VIPA SK, Magma Via, MsO JDS Nitra, Diely - Kynek.

  

     Slovo dalo slovo a ocitli sme sa v príjemnej spoločnosti seniorov Na Hôrke, ktorým predsedníčkou je pani Mária Molnárová.

Vzácnou hostkou bola pani Anna Oťapková ,predsedníčka Krajskej organizácie JDS, v NR kraji.

Po privítaní  a predstavení sa Mária Behanovská informovala o aktivitách Vidieckeho parlamentu na Slovensku a možnej spolupráci v rámci Výboru seniorov pri VIPA SK.

Pani Anna Oťapková  predstavila činnosť  krajskej organizácie a potešila sa tejto novej  125 člennej organizácii  na Hôrke.

Potom sa ujal  slova zástupca Magna Via Jozef Garlík, ktorý porozprával  o tejto organizácii

a vydávaní spoločného štvrťročníka Náš vidiek. Všetkých nás prekvapil obrovskou kyticou gladiol  vypestovaných  vlastnými rukami. Pestuje ich už 40 rokov a má obrovské skúsenosti s ich pestovaním. Rozprúdila sa  živá diskusia  s praktickými radami.

M. Behanovská  predstavila projekt.  AGATA - Centrum chuti. Inovatívny model rozvoja regiónu. A rovno aj v praxi naše hostiteľky pripravili Krumplovú babu a Pajgel.  To sa nám veru dobre diskutovalo.

Ďakujeme a tešíme sa na budúce stretnutia

 Mária Behanovská

  

Priložené fotografie