Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logotyp-SAZP-2015-A-00

Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021

 Vážené dámy, vážení páni,

 dovoľte mi srdečne Vás pozvať na Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021, ktorý je venovaný aktuálnym otázkam starostlivosti o krajinu.

XIII. ročník seminára sa uskutoční 22. júla 2021 vo Zvolene.

Jeho organizátormi sú Slovenská agentúra životného prostredia, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

V prípade záujmu, potvrďte prosím Vašu účasť na podujatí obratom prostredníctvom e-mailu, najneskôr do 16. júla 2021.

Tešíme sa na stretnutie.

Za organizačný tím

S pozdravom

Mgr. et Mgr. Iveta Bohálová

špecialista starostlivosti o krajinu

Sekcia environmentalistiky
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny

Oddelenie starostlivosti o krajinu

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
SLOVAKIA

Tel.: +421 48 43 74 174
Mobil: +421 915 595 044
www.sazp.sk