Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
R_nsrv

informačný seminár: „Postup pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“,


Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Nitra Vás pozývajú na informačný seminár: „Postup pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“, ktorý sa uskutoční dňa  18. 4. 2024 (štvrtok) od 09:00 hod. v Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Téma stretnutia:

Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií + výzvy

Povinnosti farmárov pri predkladaní žiadost o priame platby

Problematika ekoschém z pohľadu výrobcov

Bližší program je uvedený v pozvánkehttps://aitools.izpi.sk/zasielka/77030090000053spolu s linkom na prihlasovací formulár. Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 16.4. 2024 24:00 (štvrtok), maximálny počet účastníkov je 26. Link na prihlasovací formulár: https://regionalne-pracovisko-nitra.reenio.sk/sk/#/terms/2024-04-18;viewMode=day

  *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese kozlova@izpi.sk

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

 Ing. Lucia Kozlová

regionálny informačno-poradenský pracovník

odbor Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR)

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií/ Agricultural Knowledge and Innovation Institute

Národná sieť rozvoja vidieka SR/National Rural Network Slovakia

Akademická 4, 949 01 Nitra

Regionálne informačno-poradenské pracovisko Nitra

Akademická 4, 949 01 Nitra

Mobil: +421 905 261 366  

Email: kozlova@izpi.sk

 

Web: www.izpi.sk; www.nsrv.sk