Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
OLC_kuria

IV. konferencia Atraktívnejší vidiek na Táľoch

Registračný formulár: forms.gle


Vážený pán/Vážená pani,

 

Dovoľujeme si Vás osloviť v mene organizačného tímu v súvislosti s organizáciou v poradíštvrtej konferencie Atraktívnejší vidiek, ktorá sa uskutoční16. apríla 2024(10:00 – 15:00) v kongresových priestorochKúrie na Táľoch. Predchádzajúce konferencie sa uskutočnili v uplynulom roku (vo februári vo Zvolene, v júni v Trenčíne a v októbri na Pieninách).

Našou spoločnou ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho obyvateľov, spájať sa pre spoločné ciele a spoločne formulovať víziu pre atraktívnejší vidiek po roku 2040 s cieľom lepšie čeliť bezprecedentným krízam a výzvam na vidieku a zjednotiť sa pri riešení bežných problémov.

Konferencia vytvára priestor na pravidelné stretávanie sa všetkých zainteresovaných aktérov (tvorcov politík a ich adresátov) a je spoločnou platformou pre zdieľanie aktuálnych informácií a formuláciu spoločných ďalších postupov.

Zároveň predstavuje príspevok SR k Vidieckemu paktu EÚ a Dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti.

Vytvára sa aj priestor pre prezentáciu rôznych politík jednotlivých rezortov s pôsobnosťou na vidiek a zvyšuje sa participatívnosť na procesoch týkajúcich sa vidieka s ambíciou spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a rôzne rezorty pod spoločným cieľom posilňujúc synergie rôznych podporných mechanizmov.

Počas konferencií sa uskutočnili Okrúhle stoly zástupcov relevantných rezortov, ZMOS, zástupcov obcí a občianskych združení, v nadväznosti na ktoré VIPA spolu s MPRV SRiniciuje vytvorenie prierezovej pracovnej skupinypre lepšiu vzájomnú komunikáciu a následnú prípravu strategických dokumentov, ako aj zlepšenie zapájania aktérov vidieka do tvorby politík a rozhodovacích procesov.

Radi by sme Vás zapojili do diskusie, ako čo najlepšie nastaviť tento druh spolupráce vzájomne výhodným spôsobom bez zaťažovania zainteresovaných aktérov a tvorcov politík. Uvítali by sme Vaše názory, skúsenosti a ako vnímate spoluprácu rezortov v otázkach vidieka, čo je pozitívne, čo by ste zlepšili a aký je podľa Vás ten najvhodnejší nástroj na prehĺbenie existujúcej spolupráce. Vzhľadom na uvedené budeme radi, ak prijmete naše pozvanie.

Tešíme sa na Vašu účasť 

S úctou,

 

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita,

Ing. Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
28. 03. 2024  PoliruralPlus_Atraktívnejší vidiek IV_Tále (1)387 kB [pdf]