Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
images_traktor

K výzve z podopatrenia 4.1 sa plánuje aplikovať indexácia cien v katalógu

 

    Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, nahradzujúci verejné obstarávania, aplikačná kalkulačka k cenníku a ďalšie dokumenty s tým súvisiace boli témami  na ministerstve pôdohospodárstva. Zúčastnili sa ho i zástupcovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Agrárnej komory Slovenska . Zber žiadostí k výzve na predkladanie žiadostí číslo 52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1 sa podľa agrorezortu otvára 1. marca 2022.

“Kľúčovým momentom stretnutia bola aj informácia pre prítomných, že k výzve z podopatrenia 4.1 sa plánuje aplikovať aj indexácia cien v katalógu ako reakcia na vývoj cien komodít v súvislosti s geopolitickým vývojom a rovnako aj prudko rastúce ceny stavebných materiálov na trhu. V tejto súvislosti rokujeme s Európskou komisiou, keďže indexácia cien bude podliehať jej schváleniu,”vysvetlila generálna riaditeľka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Katarína Mihaľová.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss informoval, že výsledkom stretnutia je aj predĺženie otvorenia výzvy 51/PRV/2021 z podopatrenia 4.2.

“Prítomní veľmi pozitívne prijali všetky navrhnuté zmeny, ako aj predĺženie trvania výzvy 51/PRV/2021 z podopatrenia 4.2 o mesiac, teda z pôvodne plánovaného 31. marca majú žiadatelia výzvu otvorenú až do konca apríla 2022,”uzavrel Kiss.

 

Autor článku:TASR