Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
porada _tím_VIPA SK + BBSK

Klíma nás ovplyvňuje

     

OZ VIPA SK v spolupráci s banskobystrickým krajom vypracovali projekt s názvom CLIFF - CLImate is aFFecting us (Klíma nás ovplyvňuje). Cieľovou skupinou budú zraniteľné skupiny obyvateľov z 9 vybraných obcí do 500 obyvateľov v okresoch Krupina, Zvolen a Detva, kde sa v rámci projektu uskutočnia diskusie, workshopy a prednášky pre občanov.

 

Inštitút otvorenej spoločnosti - Sofijská nadácia v spolupráci s európskou sieťou otvorenej spoločnosti

(Open Society Foundations) podporila projekty od skupín zameraných na pokrok v oblasti klimatickej zodpovednosti na miestnej úrovni v strednej a východnej Európe, ktoré aktivujú miestne spoločenstvá v oblasti klímy a udržateľnosti životného prostredia s cieľom napredovať v oblasti klimatickej zodpovednosti, zapojiť a splnomocniť nedostatočne zastúpené skupiny postihnuté zmenou podnebia a súvisiacimi politikami a využívať inovatívne formy zapojenia občanov na mobilizáciu verejnej podpory alebo ovplyvňovanie štátnych politík s dopadmi na klimatickú spravodlivosť.

Klimatická zodpovednosť spája ľudské práva, sociálnu zodpovednosť a zásady rovnosti s transformáciou ekonomík, aby sa zabezpečila udržateľnosť životného prostredia. Keď sa účinky klimatickej krízy budú prehlbovať, bremeno riadenia jej dopadu neúmerne padne na najviac znevýhodnené spoločenstvá. Ekonomický a sociálny šok z krízy COVID-19, ktorá sa naďalej odráža v celej strednej a východnej Európe, odráža naliehavosť situácie. Je potrebný inkluzívny prístup.