Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
417396849_17990690621532078_6709747664077706974_n_minister_prievidza

Klub mladých farmárov v Prievidzi

Mladí farmári sú neodmysliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou agropotravinárskej vertikály. V  dňoch 26.-27.1.2024 sa stretli v Prievidzi, aby prediskutovali horúce témy. Do debaty prizvali aj rezortného ministra Richarda Takáča. „Ďakujem za ich prácu, za odhodlanie pracovať v odvetví, ktoré nepozná piatok – sviatok. Verím, že ich úspešný príbeh môže byť motiváciou aj pre ďalšie generácie pestovateľov a chovateľov. Medzi mladými farmármi je veľa tých, ktorí ponúkajú produkty z dvora, kombinujú špecializovanú živočíšnu a rastlinnú výrobu. Za ich produktmi často ľudia cestujú desiatky kilometrov, lebo vedia, že dostanú kvalitu.“ Mladí farmári využili prítomnosť ministra a mali na neho veľa otázok. Mnohé riešil na mieste aj s prítomným Dušanom Gáborom, generálnym riaditeľom sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb. Minister Takáč mladým farmárom prizvukoval, že je zástancom sociálneho dialógu, a to aj pri riešení problémov či inovácii agrosektora.

Panelovádiskusia sa týkala témy NGT, modernéšľachtiteľstvo, kde sme  diskutovali aj o GMO.Nové GMO musia zostať regulované podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO, ktorá požaduje označovanie a hodnotenie rizika pre GMO. Táto legislatíva plne vyhovuje a predstavuje pomyselnú zlatú strednú cestu medzi neregulovaným uvoľňovaním GMO a úplným zákazom ich používania. Kto chce teraz nové GMO skúsiť uviesť na trh, musí tak najprv preukázať ich bezpečnosť a zabezpečiť označovanie. Akýmkoľvek vychýlením zo súčasnej legislatívy a uvoľňovaním pravidiel pre nové GMO sa pôjde v ústrety GMO priemyslu, čo môže oslabiť dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach občanov EÚ, ktorí dlhodobo odmietajú GMO.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v odpovedi na občiansku petíciuuviedlo, že vyhovujepetícii"Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!".

Za Vidiecky parlament pozvanie prijala Mária Behanovská,  Peter Sudovský, za Občiansku iniciatívu Slovensko bez GMO

 

Priložené fotografie