Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
foto_19.4.2023_1

Konal sa odborný seminár v Hokovciach

  

      19.4.2023 sa konal v Park - hoteli v Hokovciach odbornýseminár,

organizoval ho  Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci s Vidieckym parlamentom na Slovensku a Neziskovou organizáciou rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky.

 

Témy seminára:

     1.  Vidiecky pakt- Vízia a ciele pre trvalo udržateľný rozvoj                         

          vidieka na roky 2023 -2027, odpezentovalaMária  

          Behanovská ,VIPA

 

3. Mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva. -Tatiana Harsová, MPRV SR

4. Projekt poradenstva RURALTOUR na podporu činnosti podnikateľov VTA. Peter Patúš a Oliver Fodor

5. Prezentácia projektu vizualizácia zariadení vidieckeho cestovného ruchu a iných zariadení v obciach na vidieku. -Roman Vyskoč, firma VPROMO Bratislava

6. Miesto vínnej turistiky  v činnosti SZVTA. –Oliver Fodor, SHEBO WINERY Modra

7. Možnosti využitia realizovaných projektov v obci  Vinosady v činnosti SZVTA. Ivana Juráčková, starostka obce Vinosady

    8. Diskusia k odprezentovaným témam

Priložené fotografie