Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
437851796_748308007456504_177532613456548547_n

Konala sa konferencia - Akraktívnejší vidiek

   

Dňa 16.4.2024 sa na Táľoch v Nízkych Tatrách uskutočnila v poradí štvrtá konferencia zameraná na zatraktívnenie slovenského vidieka, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí. Predchádzajúce sa uskutočnili v uplynulom roku vo februári vo Zvolene, v júni v Trenčíne a v októbri na Pieninách.

Ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho obyvateľov, spájať sa pre spoločné ciele a spoločne formulovať víziu pre atraktívnejší vidiek po roku 2040 s cieľom lepšie čeliť bezprecedentným krízam a výzvam na vidieku. Zjednotiť sa pri riešení bežných problémov.

Vytvára priestor na pravidelné stretávanie sa všetkých zainteresovaných aktérov (tvorcov politík a ich adresátov) a je spoločnou platformou pre zdieľanie aktuálnych informácií a formuláciu spoločných ďalších postupov. Zároveň predstavuje príspevok SR k Vidieckemu paktu EÚ a Dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti. Vytvára sa aj priestor pre prezentáciu rôznych politík jednotlivých rezortov s pôsobnosťou na vidiek a zvyšuje sa participatívnosť na procesoch týkajúcich sa vidieka s ambíciou spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a rôzne rezorty pod spoločným cieľom posilňujúc synergie rôznych podporných mechanizmov.

Konferenciu otvoril svojím úvodným príhovorom štátny tajomník MŽP SR Štefan Kuffa, ktorý poukázal najmä na dôležitú úlohu agrolesníctva a vyzdvihol potrebu zjednodušenia administratívnej záťaže pri projektových podporách.

Formou okrúhleho stola sa diskutovalo o témach ako lepšie načúvať hlasu vidieka a ako prekonať sektorové sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a tvorcov politík pod spoločným cieľom posilňovať synergie rôznych podporných mechanizmov. Diskusie sa zúčastnili pozvaný hostia medzi ktorými boli štátny tajmník MŽP SR, Simona Zacharová, splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK, Martina Kubišová, podporedsedníčka Komory obcí Rady ZMOS a starostka obce Kynceľová, Mariám Glovaťák, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku, Mária Behanovská, predsedníčka Viedieckeho parlamentu na Slovensku, Ján Mizerák zo š.p. Lesy SR a Štefan Adam za Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky.

Myšlienky prezentované pozvanými hosťami počas okrúhleho stola boli ďalej diskutované účastníkmi formou Vidieckej kaviarne v piatich pracovných skupinách. Získané cenné podnety budú využité v ďaľšej práci a aktivitách organizátorov konferencia.

 

Ďalšia konferencia je plánovaná 27.-28.5.2024 v Modre.

 

 

 

 

Okrem jedinečných výziev máme aj jedinečnú príležitosť na lepšie využitie obrovského potenciálu, ktorý sa skrýva na našom vidieku.

 


    

Priložené fotografie