Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

„Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku“

Milé kolegyne a kolegovia,

S radosťou Vás pozývame na stretnutia, ktoré organizuje 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ku „Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku“.

Cieľom stretnutia je predstaviť návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a zozbierať pripomienky a návrhy platforiem, mimovládnych neziskových organizácií a aktivistov ku návrhu, ako aj o týchto pripomienkach diskutovať. 

Ak máte záujem, vyberte si prosím jeden termínov, podľa miesta konania stretnutia:

•    25. januára 2012 v Bratislave, od 13:00 do 17:00 vo Vodárenskom múzeum BVS, Devínska cesta 1, http://g.co/maps/49b58

•    26. januára 2012, v Banskej Bystrici, od 13:00 do 17:00 v Diecéznom centre Jána Pavla II., Kapitulská 21, miestnosť č. 3.13, http://g.co/maps/czdaj

•    27. januára 2012, v Košiciach, od 9:00 do 13:00 vo Vzdelávacom centre TeleDom, Timonova 27, Aula A. Einsteina č. 208, http://g.co/maps/f8k3x .

Viac informácii nájdete v prílohe.

Veľmi nám záleží na Vašej účasti. 

V prípade, že máte záujem prosím prihláste sa do 23. januára 2012 cez tento link:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVjQmVoWm1UTy1nMG1...

Tešíme sa na spoločné diskusie,

Kaja Miková. 


Ing. arch. Karolína Miková

Riaditeľka kancelárie

Úrad splnomocnenca vlády SR

pre rozvoj občianskej spoločnosti

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava 1

Sídlo: Štefánikova 2

tel.: 02/5729 5523

mobil: 0905 898 901

fax: 02/5729 5502

e-mail: karolina.mikova@vlada.gov.sk

http://tretisektor.gov.sk/