Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
317379810_897140107949456_7899950217058777235_n_smokovec

Konferencia EPALE 2022 s témou Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých


Dňa 6. decembra 2022 sa OZ Vidiecky parlament na Slovensku zúčastnil konferencie EPALE 2022 s témou Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých v Hoteli Grand**** v Starom Smokovci 

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tejto skvelej konferencie, ktorá sa niesla v znamení zaujímavých a podnetných prezentácií v spoločnosti aktívnych a inšpiratívnych ľudí v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania 

Osobitné poďakovanie patrí skvelému tímu Úseku celoživotného vzdelávania, ktorý potvrdzuje, že tímová práca je kľúčom k úspechu 

EPALE Slovensko Celoživotné vzdelávanie v SR Štátny inštitút odborného vzdelávania SAAIC - Erasmusplus SK SUVko Coaching 

#epale #siov #erasmusplus #education #learning # #europe


Priložené fotografie