Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_20220707_122056-gallery

Konferencia Klíma nás ovplyvňuje

  Vo štvrtok 7. júla sa konala záverečná konferencia projektu CLIFF - CLImate is aFFecting us (Klíma nás ovplyvňuje) v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Projekt je zameraný na zraniteľné skupiny občanov žijúcich na vidieku v okresoch Detva, Krupina a Zvolen. Inkluzívnym spôsobom sme viedli diskusiu o klimatických problémoch v obciach s malým počtom občanov. Cieľom diskusií bolo mobilizovať a posilniť zraniteľné a nedostatočne zastúpené skupiny, potenciálne ovplyvnené zmenou klímy a súvisiacimi politikami. Toto sú tiež komunity, ktoré často čelia ťažkostiam pri zvyšovaní svojho hlasu a sú menej schopné využiť výhody príležitostí súvisiacich so zmierňovaním dopadov zmeny klímy.

 Záverečnej konferencie sa zúčastnili starostovia a obyvatelia obcí, v ktorých prebiehali projektové aktivity, ale aj iní záujemcovia o tému klimatickej zmeny.


Projekt bol podporený Open Society Foundations Institute – Sofia, realizoval sa v spolupráci nášho OZ Vidiecky parlament na Slovensku s Banskobystrický samosprávny kraj .


Priložené fotografie