Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_20230112_124527

Koordinačné stretnutie partnerov, v rámci projektu LIFE_WILL v Prahe.


Projekt LIFE WILL - Voda v krajine a pôde sa zaoberá problematikou sucha a vplyvmi zmeny klímy na krajinu.

Je spolufinancovaný programom LIFE - finančným nástrojom Európskej únie podporujúci projekty ktoré zvyšujú  biologickú pestrosť krajiny alebo jej odolnosť voči zmene klímy a Ministerstvom životného prostredia SR a ČR.

Cieľ projektu je zvýšiť odolnosť obyvateľov a poľnohospodárskej krajiny voči zmene klímy prostredníctvom  zavedenia prírode blízkych adaptačných opatrení na lokálnej úrovni. Tento cieľ bude realizovaný s využitím inovatívnej participatívnej metodiky, ktorá pomáha zvyšovať zapojenie miestnych aktérov a verejnosti a ich  schopnosť presadzovať účinné opatrenia na zadržiavanie vody v pôde a krajine.

Žiadateľom  je  organizáciaČlověk v tísni

Partneri  Beleco,   Sdružení místních samospráv České republiky, Vidiecky parlament

 

Viac info:https://klima.clovekvtisni.cz/projekt-life-will-pomuze...