Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Larvy živené zvyškami z lahôdkového pultu


Milióny lariev muchy čiernej pracujú neďaleko Nitry, aby vyčistili znečistené plastové obaly od zvyškov potravín. Nebyť ich činnosti, na skládky či do spaľovní by smerovali stovky ton plastového odpadu bez ďalšieho zhodnotenia. Výsledkom unikátneho projektu, ktorý rozbehol absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je zabezpečené, že plastový odpad mieri na recykláciu. Projekt chráni úžitkový vzor na slovenskom Úrade priemyselného vlastníctva a v procese je aj registrácia na Európskom patentovom úrade.

Zvýšiť podiel recyklácie odpadov

Projekt funguje v úzkej spolupráci s potravinárskym reťazcom Kaufland. Predajcovia potravín hľadali riešenie, ako recyklovať viac ako 80 percent obalov. Uvedený objem papierových, drevených či plastových obalov dokázali podľa Romana Briatku, manažéra odpadového hospodárstva v spoločnosti Kaufland, recyklovať v roku 2021. O ďalšom zvýšení množstva zhodnoteného odpadu sa dalo uvažovať len vtedy, ak by dokázali vyriešiť recykláciu znečistených fólií a obalov do ktorých dodávatelia balia čerstvé mäso, šaláty, syry alebo olivy, ktoré následne končia rozbalené na lahôdkovom pulte.

„Znečistené obaly tvoria 10 percent zo všetkých odpadov vyprodukovaných v predajni,“ vysvetľuje v stredu na stretnutí s novinármi Roman Briatka.

Prať, či inak čistiť obaly, aby ich mohli recyklovať, by bolo energeticky náročné. Z hľadiska ekonomiky a ekológie by išlo o nezmyselné riešenie. V Kauflande hľadali iné spôsoby. Fólie a ďalšie plastové odpady znečistené potravinami tak dnes čistia larvy. Myšlienku ako odstrániť zvyšky potravín z obalov naštartoval výskum, ktorý potvrdil, že larvy muchy čiernej sú schopné zlikvidovať kuchynský odpad.

„Keď som rozmýšľal, ako výsledky výskumu využiť v praxi, oslovil som viacero spoločností. Vtedy na môj návrh zareagoval Kaufland, ktorý hľadal možnosti rozloženia bioodpadu. Keď sme pri spoločnej diskusii prišli na nápad vyskúšať larvy aj na čistenie fólií a plastov, bral som to ako výzvu,“ vysvetľuje Eduard Kolesár zakladateľ spoločnosti ecol Trade a vyštudovaný poľnohospodár z SPU v Nitre.

Larvy vedia pracovať len v umelo vytvorenom prostredí

Dnes larvy v Alekšinaciach, neďaleko Nitry, čistia plastový odpad zo všetkých 79 predajní obchodnej siete a ročne tak pripravia na recykláciu 1500 ton plastového odpadu.

„Pozorovaním sme zisťovali, kedy larvy najviac jedia a kedy im jesť nechutí, ako sa po fólii pohybujú, aj prečo z nej utekajú. Keďže odberatelia recyklovaného odpadu potrebujú plast čistý a v čo najväčších kusoch, museli sme vymyslieť správny biotechnologický postup, vytvorenie čo najvhodnejších podmienok na prácu, aj špeciálne ukladanie fólií tak, aby boli pre larvy ľahko dostupné,“ informuje Kolesár.

Larvy odpad vyčistia od zvyškov jedla, no neznečistia ho svojimi výkalmi. Potrebu vykonávajú v priestore, kde odpočívajú. Ich práca je rýchla a životnosť niekoľko desiatok dní, napriek tomu nikdy nedosiahnu štádium muchy. Uhynú skôr, ako by sa im to podarilo. Aj po úhyne sú užitočné, v Alekšinciach ich vedia energeticky zhodnotiť. Larvy by pritom v budúcnosti mohli slúžiť aj ako krmivo. Eduard Kolesár si v minulosti všimol, že jedno z krmív pre psov je tvorené až zo šesťdesiatich percent týmito larvami.

Larvy muchy čiernej vedia pracovať len v umelo vytvorenom prostredí. V našich podmienkach by z hľadiska vlhkosti, ale aj teploty neprežili. Dodávatelia týchto červov pochádzajú v Európe najmä z Holandska a Maďarska. Kolesár na otázku poľnoinfo.sk odpovedá, že konkrétne ich sú produkované na Slovensku.

Vďaka čisteniu potravinárskych obalov Kaufland v minulom roku recykloval až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk