Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Líderka 2014

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  13. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2014,  pod  záštitou europoslankýň Jany Žitňanskej a  Moniky Smolkovej v spolupráci  s partnermi  súťaže.  V rámci programu  VIII. Fóra VIPA SK  17. októbra 2014 v Krupine.

Niekedy musíme vynaložiť úsilie , ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania . Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme.


Výsledky súťaže:

žena –  aktivistka: Daniela Kozáková

žena –  politička:  Anna Badínová

žena – podnikateľka: Ditta Baranyaiová

žena – remeselníčka:  Ľubica Rumplyová

žena  - farmárka:  Oľga Apoleníková


Aktivistka: Daniela Kozáková

Mojmírovce ,vek 54 rokov, dve deti, záľuby príroda, literatúra, práca s ľuďmi a pre ľudí , varenie, pečenie.

Mgr. Daniela Kozáková pracuje v redakčnej rade časopisu Mojmírovčan od r.1995 ako jeho  zakladajúca členka. Aktivity realizuje OZ v spolupráci s ďalšími organizáciami v obci. Do väčšiny aktivít sú zapájaní občania ako dobrovoľníci. Pripravovala dramaturgie, scenáre, réžie a moderovala  kultúrne  podujatia .Pripravovala a realizovala menšie  projekty  na podporu detí a mládeže, vrátene detí z marginalizovanej rómskej komunity, talentovaných detí,... Zaviedla a organizovala denné detské  tábory počas prázdnin, zorganizovala stretnutie rodákov z Mojmíroviec.


Politička:  Anna Badínová

Belá –Dulice , vek 46 rokov, dve deti, záľuby rodina, záhradka, ochotnícke divadlo, poézia.

Starostkou obce Belá – Dulice je už tretie funkčné obdobie. Spolupracuje ochotne a rada s organizáciami v obci , od mladých rokov sa venuje ochotníckemu divadlu. Okrem starostlivosti o obec sa angažuje v rôznych kultúrnych podujatiach, aj jej pričinením miestny Zbor pre občianske záležitosti sa radí k veľmi úspešným v rámci Slovenska.  Dlhodobo udržiava živú spoluprácu so zahraničnými Slovákmi  a partnermi . Je vždy ochotná a hľadá riešenia pre skvalitňovanie života obyvateľov nielen vlastnej obce, ale celého regiónu.


Farmárka:  Oľga Apoleníková

Visolaje (okres Považská Bystrica), vek 50, dve deti, záľuby chov  oviec, spracovanie  ovčieho  mlieka  2udové remeslá, ovčiarske slávnosti .

Pani Oľga Apoleníková je vidiecka žena z obci Visolaje okr. Považská Bystrica. Pôvodne bola zamestnaná  v Považských strojárňach ako skladníčka a po ich zaniknutí začala podnikať v poľnohospodárstve a neskôr s chovom oviec. Založila a vybudovala si pomocou pôžičiek a európskych fondov veľkú farmu s počtom oviec cez 1200 ks a vyrába celoročne vynikajúce  výrobky z ovčieho mlieka, ktoré si získali uznanie a obdiv na celom Slovensku. Pritom organizuje krásne vidiecke akcie , ako napr.– Na salaši pri guláši, Salaš v meste, Ovenálie a pod., kde sa prezentuje aj s ľudovými remeslami. Pritom vždy presadzuje zdravé a vynikajúce ovčie výrobky, za ktoré získala na Slovensku i v zahraničí celú radu ocenení.

Pani Apoleníková je skutočným vzorom, ako dokáže žena na vidieku úspešne podnikať, pritom dáva prácu ľuďom na vidieku,  je prospešná nielen samotnej obci Pružina, kde podniká, ale aj celému slovenskému ovčiarstvu. Pomáha pritom propagovať vidiek a regionálne špeciality a vynikajúce zdravé  mliečne výrobky, ktoré predáva nielen v okolí, ale aj na viacerých miestach Slovenska. Pani Oľga Apoleníková je  vynikajúcim príkladom, ako dokáže žena na vidieku úspešne podnikať a rozvíjať tradičné remeslá a napomáhať celkovému rozvoju vidieka.


Remeselníčka:  Ľubica Rumplyová

Modrý  Kameň, vek 54 rokov, dve deti, záľuby cestovanie, knihy, mágia

Je vynikajúca  remeselníčka – pernikárka. Vyrába neodolateľné perníky, medovníky. Kto si ich raz kúpi musí sa vrátiť znova . Svojmu remeslu sa venuje celým srdcom, má živnosť. Môžeme ju stretnúť na rôznych podujatiach , jarmokoch a prezentáciách ľudového remesla. Jej Výrobky sú krásne a chutné.


Podnikateľka: Edita  Baranyaiová

Banská Štiavnica ,vek 42 rokov dve deti, záľuby práca

Je majiteľkou Pinzión  Starý hostinec  v obci Svätý Anton. Zariadenie je vhodné  pre jednotlivcov a rodiny z deťmi , rodinné oslavy, firemné kolektívy. Príjemné chvíle sa tu dajú stráviť v lete aj v zime.  V réžii Ditty penzión poskytuje širokú škálu  zaujímavostí a akcii. Ubytovanie je v štýloch- izba Detva, Myjava, Liptov, Spiš , Hont, Prenčov, Hrušov, Krnišov.  Všetok  svoj čas trávi pre penzión a propagáciu zariadenia. Je nutné zažiť, aby človek pochopil v čom je Ditta človek na správnom mieste.


Víťazky boli odmenené vecnými cenami, víkendovými pobytmi  a  pani Jana Žitňanská  ich pozvala do Bruselu

V Krupine 17.okóbra 2014