Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Líderka 2015

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  14. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2015.  Pod  záštitou europoslankyne Jany  Žitňanskej a župana    žilinského  samosprávneho kraja  Juraja Blanára  v spolupráci  s partnermi  súťaže  15.10.2015 v Zubrohlave.

Niekedy musíme vynaložiť úsilie , ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania . Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme.


Výsledky súťaže:

žena –  aktivistka:  Anna Verešová

žena –  politička:  Bc. Mária Lachkovičová

žena – podnikateľka: Irena Gareková 

žena – remeselníčka:  Božena Tomanová


Žena  aktivistka

Anna Verešová ,  Kamenná Poruba  ( okr.  Žilina) vek 51, 5 detí , Sociálna pracovníčka ( riaditeľka „ Áno pre život“ )

Významnou mierou pomáha udržať na Slovensku zdravú rodinu a robí pre to mnohé aktivity.

Patrí medzi zakladajúcich členov MAS Rajecká dolina

Šíri ľudové remeslo pre súčasné a budúce generácie

Je zakladateľka neziskovej organizácie  “ Áno pre život” 

Založila  a vedie 3 chránené pracoviská. V jednom z nich   pečieme tradičné slovenské     medovníčky, takže šíri ľudové remesiel


Žena politička

Bc. Mária Lachkovičová, Chynorany okr. Partizánske , vek 57, 1 dieťa, Starostka

Pred komunálnymi voľbami 2010 sa na ňu začali obracať občania, aby kandidovala na pozíciu starostky. Skôr ako predložila   kandidátku urobila v obci prieskum spokojnosti formou dotazníka. Výsledok ju presvedčil – kandidovať. Bola úspešná aj v posledných voľbách. Aj prostredníctvom eurofondov rieši  vážne problémy s marginalizovanou  komunitou v obci prostredníctvom  terénnej sociálnej práce. O obci riešia ČOV. Vydávajú Chynoranské noviny. Starostka je dušou obce. Je to silná žena  na svojom mieste a verí, že čo ju nezabije, to ju posliní.


Žena podnikateľka

Irena Geregová  Liesek okr. Tvrdošín,  vek 59, 3 deti, Farmárka, dôchodkyňa

Okrem starostlivosti o rodinu (vychovala 3 šikovných synov, stará sa o 6 vnúčat, doopatrovala manželových rodičov a v júli t.r. pochovala po ťažkej chorobe svojho manžela), práce okolo veľkého domu, ktorý je vždy plný hostí  ( rodina, hostia, priatelia ) , ktorí prídu na vidiek za oddychom , venuje sa „gazdovaniu“. Donedávna ešte pracovala v trojzmennej prevádzke vo firme PANASONIC v Trstenej. Spolu s manželom od mladosti popri zamestnaniu aj gazdovali a keď po roku 1989 sa naskytla možnosť gazdovanie rozšíriť , rodina im poskytla pôdu, ktorú dovtedy užívalo PD a postupne svoju farmu rozširovali . Manžel  pokiaľ bol zdravý sa venoval práci na poli a chovu zvierat Venuje agende, účtovníctvu a hlavne spracováva mlieko na úžasne syrové výrobky, ktorými zásobuje celú našu rodinu. Jej syrové torty a kytice sú umelecké diela . Je príkladom gazdinej a farmárky zároveň. Je zároveň šikovnou manažérkou, lebo dokáže do celého náročného farmárskeho kolobehu nenásilne vtiahnúť celú rodinu a všetci radi pomôžu. Nerada sa sťažuje, aj keď celá legislatíva okolo farmárčenia je náročná.


Žena  remeselníčka

Božena Tomanová . Poruba  okr. Prievidza , 70 rokov, 2deti, Dôchodkyňa

Udržiava tradičné textilné techniky, ktoré sú už na pokraji zabudnutia ako napr. sieťovanie. Zúčastňuje sa výstav a rôznych tradičných remeselných akciách. Predvádza a robí kurzy, ktoré pomáhajú udržať staré textilné techniky v povedomí ľudí. Napriek neskorému začiatku – až v dôchodkovom veku – dosiahla vysokú úroveň tvorby a ovládanie jednotlivých techník. Ocenená bola aj na celoslovenskej súťaži textilnej tvorby v Banskej Štiavnici.

Víťazky boli odmenené vecnými cenami, víkendovými pobytmi pre 2 osoby  a  pani Jana Žitňanská  ich pozvala do Bruselu.

 V Zubrohlave  15.okóbra 2015