Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG-20230615-WA0008

Lotyššský vidiecky parlament


Parlament lotyšských vidieckych spoločenstiev (The Latvian Rural Communities Parliament, LRCP), teda v našom ponímaní Fórum vidieckeho parlamentu sa koná každé dva roky a jeho cieľom je spoločne nájsť úspešné riešenia, ako aj nové príležitosti pre rozvoj vidieka, podporiť spoluprácu medzi rôznymi zainteresovanými stranami, identifikovať výzvy a priority na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Princípvidieckehoparlamentu je založený na rovnocennom dialógu, ktorý spája stovky zástupcov miestnych a regionálnych orgánov, podnikateľov, tvorcov politík, akademikov, odborníkov na rozvoj vidieka a nadšencov s cieľom podporiť systematické zmeny zhromažďovaním postupov a názorov. Niekoľko stoviek záujemcov, ktorí majú jediný cieľ: nájsť riešenia pre trvalú udržateľnosť lotyšského vidieka a podporiť blaho vidieckeho obyvateľstva. LRCP sa tento rok uskutočniluž po 6. krát, a to nielen v rámci hľadania odpovedí, ale aj spájania komunitných lídrov a dobrej praxe, aby sa ich pozitívny vplyv ešte viac umocnil a zarezonoval v širšom meradle. Všetky názorysú zhrnuté v uznesení, ktoré bude slúžiť ako plán pre rozhodnutia o vidieckych oblastiach na nasledujúce dva roky.

Zástupcovia VIPA SK sa tohto podujatia zúčastnili aj v minulosti a tento rok sme vyslali dvochúčastníkov zo Slovenska. Reprezentovali nás Martin Honko a za Vidiecky parlament mladých to bol Samuel Šadlák.

Program podujatia vám priblížime optikou nášho mladého zástupcu:

"Zúčastnili sme sa Lotyšského fóra vidieckeho parlamentu v meste Ērgļi. Bol to trojdňový event, ktorý tvorili panelové diskusie významných ľudí, workshopy, spoznávanie Lotyšského vidieka a ochutnávanie lokálnych jedál.

Téma prvej panelovej diskusie bolaznižovanie počtu obyvateľov na vidieku “shrinking”. Rozprávali sa však o tom, ako sa nezameriavať na pokles obyvateľstva, ale zameriavať sa na zvyšovanie kvality života. V tom je zahrnuté budovanie infraštruktúry, zlepšenie internetového pripojenia a podpora lokálnych komunít. V tejto diskusii boli zapojení ľudia, ako Ilona Eklona úradníčka pre sociálne záležitosti, Pascale Van Doren, ktorá sa venuje Rural Paktu, Anita Seļicka, predsedníčka Lotyšského vidieckeho parlamentu, ale aj zástupca ministra pre lokálny rozvoj v Česku Radim Sršeň. Zatiaľ čo členovia diskusie rozoberali “smart shrinking”, Radim Sršeň prezentoval fungujúci príklad rozvoja vidieckych oblastí v ČR a vravel, že “najlepšie je zamerať sa na rozširovanie vidieckeho obyvateľstva”.

Na workshope sme sa ďalej venovali myšlienke “smart shrinkage”, ale z praktického hľadiska. Účastníčka fóra nám prezentovala príklad, z mesta Selije kde nič nebolo,dokázali pomocou projektov vytvoriť komunitu, ktorá pravidelne organizuje aktivity a zlepšuje okolie. Zástupca ministra pre lokálny rozvo,j ale aj starosta obce Dolní Studénky, Radim Sršeň, prezentoval príklad ako zkaštieľav obci, ktorý slúžil ako psychiatrická liečebňa, vytvorili po rekonštrukcii miesto, kde žijú matky s deťmi, mentálne znevýhodnení ľudia a taktiež ľudia, ktorí sú vyliečení zo závislostí.

        Okrem toho sme sa z amerického výstupu štúdie dozvedeli o tom, že mnoho obciam klesá počet obyvateľov a zameriavajú sa len na túto metriku. Štúdia ukazuje, že zlepšenie kvality života je investíciou do budúcnosti. Ďalší rečník nám povedal o úspešnej rekonštrukcii kina vo svojej obci, kde sprístupnili ľudom kultúru.

        Počas voľného dňa sme si s Martinom boli pozrieť pamiatky hlavného mesta. Hneď z letiska sme sa previezli MHD do centra, kde sme si pozreli staré mesto spolu s palácom prezidenta a dostali sme sa na námestie, kde sa konal memoriál pre deportovaných Lotyšov na Sibír. Navštívili sme aj centrálny trh, kde sme okrem tradičných jedál našli mnoho domácich, ktorí predávajú vyrobené alebo vypestované potraviny.

        Záverečný deň tohto fóra sa na miestnom kopci konal rituál pre získanie pozitívnej energie na nasledujúce činy a odovzdávali sme naše nápady do “nebies”. Pre iných účastníkov sa konala aj prehliadka okolitých miest podporených z projektov pre miestny rozvoj.

 

  Monika Slaninová, Samuel Šadlák

Priložené fotografie