Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_9178

Mikroregionálne farmárske a remeselnícke trhy v Čeríne


   MARTINHOLD v  Čeríne zrealizoval mikroregionálne farmárske a remeselnícke trhy. Pod záštitou bývalého ministra pre lesné a vodné hospodárstvo, Ing. Viliama Oberhausera, CSc.,

 Konala sa tam výstava predmetov miestnej predmodernej vidieckej kultúry s prednáškami, ukážkami a premietaním dokumentov o Severnom Podpoľaní a o slovenskom vidieckom prostredí:

Prezentácia  Ing. Karola Heriana, CSc.

Výroba syrov a spôsob zabezpečenia ich kvality a prezentácia publikácie "Výroba syrov: Príručka pre malovýrobcov a priateľov syrov" autor (Ing. Karol Herian, CSc.)

"Severné Podpoľanie: Trinásta komnata" - premietanie dokumentárneho filmu o komunitnom živote a spoločnosti v mikroregióne (Ing. Ivan Plachý)

Environmentálna výchova - prednášky, brožúrky, ukážky, diskusie a konzultácie (Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Poľana)

Poľovnícke prednášky (Poľovnícke združenie Čerín)

Motýle Severného Podpoľania - lepidopterologická prezentácia, prednáška a diskusia (Conrad J. Riepl, BSc. (hons.), MSc.)

Priložené fotografie