Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo ERP

Mimoriadne podujatie Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP)

   

Kvôli pandemickým opatreniam sa zasadnutie Európskeho vidieckeho parlamentu z jesene tohto roka presunulo na rok 2022.  Podujatie ERP sa uskutoční online vstredu 27. októbra 2021. Bude to celodenné podujatie.

Program bude zahŕňať prezentácie európskych inštitúcií, našich partnerov ERP a ERYP (Európskeho vidieckeho mládežníckeho parlamentu) a výskumných pracovníkov. Súčasťou budú aj interaktívne workshopy na rôzne témy. Keďže je to online, budeme môcť mať oveľa väčšiu účasť ako obvykle a bolo by dobré rozšíriť zapojenie nad rámec tých, ktorí sú zvyčajne zahrnutí do tejto akcie v každej krajine.

Účelom tohto online stretnutia medzi dvoma ročníkmi ERP je:

• zmapovať pokrok na základe odporúčaní posledného Európskeho vidieckeho parlamentu - v rámci Európskej komisie aj našich partnerských organizácií,

• identifikovať a pozrieť sa na všetky kontextové zmeny, ktoré odvtedy nastali,

• prediskutovať kľúčové problémy do budúcnosti a pre 5. zasadnutie ERP v roku 2022.

Sledujte našu stránku a stránku https://europeanruralparliament.com/  kde budú zverejnené linky na pripojenie.